Wyróżnienie — R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ ZIĘTEK

Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Wyróżnienie

5 000 złotych

Autorzy

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ ZIĘTEK


Uzasadnienie jury

Wyróżnienie przyznano za umiejętne połączenie nowo projektowanego budynku z obiektami zabytkowymi, zastosowanie interesujących rozwiązań elewacyjnych oraz wpisanie się w historyczną przestrzeń miejską.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE