Wyróżnienie (Ex Aequo) — Alicja Maculewicz, Aleksandra Biernacka, Tomasz Bekas, Magdalena Wilczyńska

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

Wyróżnienie (Ex Aequo)
10 000 zł brutto

zespół autorski
Alicja Maculewicz, Aleksandra Biernacka, Tomasz Bekas, Magdalena Wilczyńska


opinia jury

Nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 10 tys. zł przyznano za efektowną i odważną propozycję spojrzenia na historyczne miasto i jego centralną przestrzeń jaką jest rynek. Cenna inicjatywa wprowadzenia osi kompozycyjnej zasłaniającej nieefektowny budynek z XXI w. jednocześnie łącząca główną oś kompozycyjna miasta z wałami nadodrzańskimi.

Pozytywnie oceniono próbę wprowadzenia kodu przestrzennego dokumentującego nawarstwienia historii oraz wprowadzenie zieleni i dbałość o szczegóły rozwiązań projektowych.

Podkreślić należy wysoki poziom analiz, konsekwentne rozwiązanie detalu oraz identyfikacji wizualnej przestrzeni rynku.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE