I Nagroda — Tecla| Anna Otlik Pracownia Projektowa

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

I Nagroda i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
50 000 zł brutto

projekt
TECLA i ANNA OTLIK PRACOWNIA PROJEKTOWA

zespół autorski
Bartłomiej Święs, Anna Otlik, Dagmara Żelazny


opinia jury

I Nagrodę w wysokości 50 tys. zł  i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi, przyznano za przedstawienie kompleksowej kreacji Rynku jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej, adresowanej do różnych grup mieszkańców, przyjezdnych i turystów. Projekt oparto o wnikliwe i przekonujące analizy historyczne, funkcjonalne i widokowe. Za cenne w pracy uznano wyznaczenie stref funkcjonalnych w przestrzeni Rynku, znajdujące odzwierciedlenie w rysunku posadzki nawiązującym do historycznego układu. Również operowanie zróżnicowana zielenią, będącą parafrazą historycznego założenia stanowi o wartości pracy. Dodatkowym walorem jest propozycja organizacji ogródków przydomowych, stanowiących bufor pomiędzy zabudową mieszkaniową a Placem Dominikańskim. W pracy w najpełniejszy sposób wskazano system kształtowania i organizacji małej architektury, jak również detalu urbanistycznego.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE