Wyróżnienie — Tektura, Barbara Kozielawska

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
Tektura, Barbara Kozielawska
zespół projektowy: Barbara Kozielewska, Mateusz Kluczek, Michał Kozielewski, Ewa Sowińska, Antoni Murza-Mucha, Przemysław Godlewski, Emilia Rakowska, Marianne Dawid


opinia jury

Praca zwraca uwagę ciekawą formą architektoniczną i poszukiwaniem nawiązania do zabudowy śródmiejskiej z użyciem tektoniki, w duchu kształtowania podziałów działek w wiekach minionych. Indywidualna i ikoniczna forma nadała niepowtarzalny charakter budynkowi stanowiąc ciekawe uzupełnienie tego fragmentu Warszawy. Wątpliwości wzbudza forma dachów szedowych, nieznana w tej części miasta i będąca w kontekście historycznym obcą formą, nadającą budynkowi charakter bardziej zbliżony do obiektu kultury niż uniwersyteckiego. Układ funkcjonalny obiekty jest poprawny, niemniej w opinii sądu mało elastyczny. Użycie białego koloru wydaje się w dłuższej perspektywie trudne eksploatacyjne, szczególnie w pobliżu ruchliwej Wisłostrady.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE