Wyróżnienie — BDR Architekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
BDR Architekci
zespół projektowy: Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Aleksandra Nowotniak


opinia jury

Praca pomysłowo organizuje program funkcjonalny wpisując się w ramy wytycznych projektowych. Projektowany budynek składa się z dwóch oddzielnych brył połączonych szklanym pasażem na osi ulicy Mariensztat. Urbanistyczna decyzja o jasnym podziale na dwa jest podstawowym założeniem projektu i stanowi zarówno jego siłę, jak i słabość. Proponowane dwa kwartały są zorganizowane na rzucie jako pierścienie sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych skupionych wokół dwóch zróżnicowanych ikonicznych centralnych przestrzeni. Sercem południowego skrzydła są spektakularne kaskadowe schody dedykowane studentom i swobodnej integracji. Z kolei północne skrzydło dedykowane jest pracy wymagającej skupienia i wyciszenia. W jego centrum mieszczą się aule i biblioteka z widokiem na Starówkę. Zbyt kosztowna i nieadekwatna do funkcji uniwersyteckiej wydaje się jednak podwójna szklana elewacja. Kolumnada i ekran dźwiękowy od strony Wisły proponowane dla Fazy B inwestycji to ciekawe założenie, lecz w ocenie sądu konkursowego niezbyt funkcjonalne i niewystarczające dla wytworzenia oczekiwanej przez konsekratora zabytków pierzei.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE