Wyróżnienie (ex aequo), kategoria projektowa — Inez Wawszczyk

Wyniki VI edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: dyplomowa praca projektowa
5 000 zł

autorka
Inez Wawszczyk

tytuł
„Redefinicja sposobu funkcjonowania miast modernistycznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – przykład Tychów”

uczelnia
Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Mediolańska

promotor
prof. Luka Skansi

współpromotorzy
prof. Maurizio Meriggi, Michał Purski


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za identyfikacje problemu, dogłębną analizę historyczną, ponowne przemyślenie idei przyświecających modernistycznym miastom z czasów PRL na przykładzie miasta Nowe Tychy. Projekt poparty szerokimi analizami historycznymi idei na temat planowania miasta Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej. Równowaga między funkcjonalnością, która pozwala na wygodne korzystanie z przestrzeni publicznej a estetyką, która wprowadza elementy artystyczne i piękno architektury do miasta oraz ekologią i rozwojem zrównoważonym. Przedstawiony projekt jest ciekawym studium oraz kontynuacją idei autorów miasta. Dogłębna analiza pozwala zidentyfikować mocne i słabe punkty miasta. Autorka proponuje rozwiązania, szanując ideę poprzedniego projektu oraz kontynuacje najważniejszych idei jak: modułowość, elastyczność i zdolność do modyfikacji budynków i infrastruktury w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na podstawową myśl, że projekt miasta powinien opierać się na idei przestrzeni publicznej, która ma służyć mieszkańcom i pobudzać ich aktywność oraz integrację. Jest to odpowiedź na główną ideę konkursu: Przestrzeń wspólna jest wartością.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE