Wyróżnienie Honorowe — Consultor

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota"

Wyróżnienie Honorowe

 

Pracownia

22Architekci

Skład zespołu autorskiego

Joanna Kapturczak, Michał Kapturczak, Dawid Kapturczak, Małgorzata Antonič, Tomasz Jurkowski, Jan Drzewiecki, Aldona Szkudlarek-Lipowy, Radosław Lipowy


Uzasadnienie Jury:

W przedstawionej koncepcji uwagę członków Sądu Konkursowego zwróciło trafne rozmieszczenie głównych elementów programu w ogólnodostępnym parterze budynku. W opinii Sądu Konkursowego również zaproponowana elewacja budynku jednoznacznie wskazuje na jego sportową funkcję.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE