Wyróżnienie I stopnia — KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie I stopnia
35 000 zł

autorzy
KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna
zespół projektowy: Marcin Kozikowski, Krzysztof Cichoń, Karolina Kokoszyńska, Maria Kozikowska, Gabriela Okręglicka, Agnieszka Saweczko-Rutkowska, Ewa Więckowska-Kosmala


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za uszanowanie zabytkowego charakteru istniejącego gmachu filharmonii, pozostawiając go odsłoniętym ze wszystkich stron, a przy tym za poszukiwania nowej jakości przestrzeni poprzez wprowadzenie nowoczesnego elementu – architektonicznej rzeźby. Stanowi ona wyraźne zaznaczenie wejścia do sali kameralnej w obszarze zapleczowego wejścia do budynku istniejącego. Praca prezentuje ciekawie rozwiązanie pasażu pomiędzy istniejącym budynkiem filharmonii a zabudową wyznaczonej linii kwartału mieszkaniowego od strony południowo-wschodniej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE