Wyróżnienie w kategorii Obiekt Mieszkalny —

Konkurs Laur Dostępności dla najlepszej inwestycji likwidującej bariery architektoniczne.

Wyróżnienie w kategorii Obiekty Mieszkalne

Obiekt

Zabytkowa kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Warszawie

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE