Wyróżnienie — Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wyniki polskiej edycji konkursu Golden Cubes 2020-2023!

Wyróżnienie w kategorii
Publikacje

projekt
„Laboratorium Architektury”

autor
Muzeum Architektury we Wrocławiu

zespół autorski
Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek (autorki projektu i koordynatorki warsztatów), Paweł Mildner (grafik, ilustrator książki),
|Marta Czyż i Karolina Soska (promocja projektu)

Głos został już oddany

Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE