Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Kraków miastem policentrycznym? To jeden z kierunków strategii miejskiej

22 stycznia '24

Kraków aktualizuje swoją strategię rozwoju lokalnego — nowy dokument ma odpowiadać nie tylko na metropolitarne ambicje Miasta, ale również na podstawowe potrzeby krakowian i krakowianek. Co znalazło się w tym dokumencie?

Ostatnie lata pełne były zdarzeń, które można określić za pomocą definicji Nassima Taleba „czarnymi łabędziami”. Pandemia COVID-19, wybuch wojny w Ukrainie to tylko dwa czynniki z ostatnich lat, które zupełnie zmieniły reguły funkcjonowania codzienności. Aktualizacja miejskiej strategii musiała więc wziąć pod uwagę nowe konteksty.

18 stycznia br. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk zaprezentował część zagadnień z projektu aktualizacji strategii Miasta — wśród zaprezentowanych rozwiązań znalazły się kwestie nie tylko celów gospodarczych, ale między innymi te związane z rozwojem przestrzennym, mieszkalnictwem czy infrastrukturą publiczną. Co znajdziemy w tym dokumencie?

trzy cele na przyszłość

Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 zawiera trzy podstawowe cele. Każdy z nich odwołuje się do innych aspektów.

Pierwszy odnosi się do jakości życia w Krakowie, wskazując na potrzebę podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa, dostępności do lokali mieszkalnych czy budowaniu wspólnoty samorządowej.

Drugi koncentruje się na rozwoju miasta neutralnego klimatycznie, z innowacyjną gospodarką o zróżnicowanej strukturze branżowej. Wśród elementów tego celu jest wzmacnianie Krakowa jako ośrodka naukowego łączącego współpracę nauki, biznesu i administracji.

Trzeci cel wskazuje przede wszystkim kierunek rozwoju zarządzania — doskonalenia obsługi mieszkańców, monitorowania zjawisk czy równoważenia budżetu Miasta.

Strategia zakłada zmiany w wielu aspektach, które starają się rozbić paradygmaty, na jakich operował w ciągu ostatnich lat rozwój Krakowa — co między innymi znalazło się w propozycjach?

miasto wyznaczyło trzy cele strategiczne

miasto wyznaczyło trzy cele strategiczne

© Dzięki uprzejmości Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w Urzędzie Miasta Krakowa

w kierunku miasta policentrycznego

Jednym z najciekawszych elementów nowej strategii jest odejście od Krakowa jako miasta skupionego w jednym centrum. Nowa koncepcja rozwoju zakłada stworzenie ponad dwudziestu lokalnych centrów w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji.

Nowe centra to otwarcie w kierunku rozwoju miasta policentrycznego, w którym zamiast tworzyć miasto, w którym cały ruch przerzucony jest do centrum, tworzymy zespół miejsc gotowych na zaspokojenie potrzeb krakowian i krakowianek w najbliższym otoczeniu.

Jednym z pomysłów strategii jest również utworzenie metropolitarnych alei miejskich w ramach „Nowych Plant”, które zakładają uporządkowanie bulwarów Wisły, zagospodarowanie przestrzeni publicznej Grzegórzek i Wesołej. Związane jest to również z rozbudową węzłów komunikacyjnych.

miasto definiuje nowe centra lokalne

miasto definiuje nowe centra lokalne

© Dzięki uprzejmości Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w Urzędzie Miasta Krakowa

mieszkania – zieleń – komunikacja

Nowe działania Miasta mają uwzględnić zwiększenie zasobów lokali komunalnych w Krakowie, choć brak tutaj szczegółów poza celem określającym średnioroczny przyrost na poziomie 1000 mieszkań. Miasto chce być aktywne przez SIM, a także poprzez pozyskiwanie mieszkań na rynku pierwotnym.

Kraków zakłada również zwiększenie terenów zielonych o 43 nowe parki, których powierzchnia ma wynieść 230 hektarów. Ponadto Miasto chce dążyć do rozwoju linii tramwajowych, przede wszystkim na Krowodrzy i Prądniku Białym. Lwia część inwestycji dotyczy przede wszystkim rozbudowy węzłów komunikacyjnych, obwodnic i komunikacji.

strategia wskazuje również na stworzenie nowych plant

strategia wskazuje również na stworzenie nowych plant

© Dzięki uprzejmości Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w Urzędzie Miasta Krakowa

znany kierunek — pytanie o dalsze kroki

Aktualizacja strategii zawiera kierunki, które w Krakowie są pożądane od lat. Koncepcję miasta policentrycznego, które tworzą lokalne centra, sugerował już Stanisław Deńko. Realizacja założeń strategii zależy nie tylko od wieloletniej prognozy finansowej, ale również od przyszłych władz miasta, relacji z rządem centralnym czy pojawieniem się kolejnych „czarnych łabędzi”, które przedefiniują naszą codzienność. Realizacja strategii będzie więc wymagała woli.

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE