reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Park-ogród przy ulicy Podchorążych w Krakowie coraz bliżej realizacji

19 stycznia '24

19 stycznia br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się publiczna prezentacja projektu nowego parku-ogrodu, który ma powstać na terenie należącym do Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1. Jednak prezentowana na spotkaniu koncepcja autorstwa pracowni HSA Architektura, znacznie odbiega od tej, która wygrała w październiku 2022 roku konkurs realizacyjny na projekt przedpola WA PK. Dlaczego architekci musieli wprowadzić zmiany w projekcie, co do tego czasu zostało ustalone i kiedy dojdzie do realizacji projektu?

Wizualizacje nowego parku w Krakowie

nowego parku w Krakowie ma szansę powstać przy ulicy Podchorążych

© HSA Architektura

Prezentacje w Urzędzie Miasta Krakowa zorganizował radny Grzegorz Stawowy, który przygotował również projekt uchwały dla Prezydenta Miasta Krakowa  mającej pomóc w ustaleniu kierunków działania w celu zrealizowania parku-ogrodu. Z niej dowiadujemy się m.in., że aby park powstał, Politechnika Krakowska musi przekazać, lub wydzierżawić teren miastu. Jeśli wszystko się uda, przekazanie wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest w lecie tego roku. Kolejnym krokiem będzie przetarg na realizację. 

Powierzchnia nowego parku wynosi 1,42 hektara. Teren będzie łączył się z oddanym w 2015 roku parkiem Ogrody Łobzów. Łącznie parki utworzą prawie 3 hektary ogólnodostępnego, zielonego terenu dla mieszkańców.

Na spotkaniu ze strony organizatora konkursu — Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, obecni byli: prof. Andrzej Szarata, rektor PK i dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, dziekana WAPK i przewodnicząca konkursu oraz autorzy projektu z pracowni HSA Architektura.

Plansza projektowa wraz zagospodarowaniem terenu

© HSA Architektura

konkurs na przedpole Politechniki Krakowskiej

Przypominamy, że założeniem rozstrzygniętego 28 października 2022 roku konkrusu było: stworzenie projektu zagospodarowania obszaru przed gmachem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1 (dawnej Podchorążówki), który między innymi podniesie walory estetyczne i standard urządzenia parku przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions).

Do konkursu dopuszczono pięć projektów, z których jury w składzie: dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Borysław Czarakcziew (przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa), dr hab. Tomasz Kapecki prof. PK (prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej), prof. Tomasz Kozłowski (prodziekan WA PK), dr Piotr Turkiewicz (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), prof. Agata Zachariasz (WA PK), Grzegorz Stawowy (Radny Miasta Krakowa), Jarosław Tabor (zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie) Marek Szeniawski (SARP Odział Warszawa), Witold Zieliński (Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów) przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie honorowe.

Wizualizacje nowego parku w Krakowie

wizualizacja nowego parku w Krakowie po zmianach

© HSA Architektura

Wygrała koncepcja zespołu Wojciech Sumlet Architektura (z pracowni HSA Architektura) w składzie: dr Wojciech Sumlet, Anna Czyż, Michalina Hallmann, Mikołaj Zamaryka, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska. Za architekturę krajobrazu odpowiedzialny jest Marek Sanecki (Saneccy Architektura × Krajobraz).

Jak czytamy w uzasadnieniu jury:

Nagrodę przyznano za czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji. Podkreślić należy czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych oraz wysoką zieloną ścianę, ekranującą budynek stacji benzynowej, stanowiącą dobre tło dla czasowych ekspozycji. Dużą wartością pracy jest też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej.

Na terenie parku planowany jest zbiornik wodny

na terenie parku planowany jest zbiornik wodny

© HSA Architektura

zmiany w projekcie parku

Co działo się od rozstrzygnięcia konkursu aż do teraz? Architekci pracowali nad zmianami koncepcji i wypracowaniem kompromisu i dialogu, gdyż pewne rozwiązania musiały ulec zmianie ze względu na decyzje konserwatorskie. Aktualnie propozycja jest mniej nowoczesna, zlikwidowane zostało wzniesienie terenu zaproponowane w koncepcji konkursowej, a sam projekt bardziej podkreśla wartości historyczne. Projekt w tym momencie nie ma jeszcze pozwolenia konserwatorskiego.

Architekci zaplanowali sporo nasadzeń, m.in. różaneczników królewskich

Architekci zaplanowali sporo nasadzeń, m.in. różaneczników królewskich

© HSA Architektura

Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy brać udział w projekcie o tak dużym charakterze społecznym [...]. Chcemy podkreślić historię, a jednocześnie nadać adekwatny charakter do 2024 roku, przewidzieliśmy między innymi zbiornik wodny dla mieszkańców, zadaszone miejsca na rowery, ścieżki historyczne. Planowane są liczne nasadzenia — różaneczniki królewskie w gatunkach Kazimierz Wielki, Łokietek i Królowa Bona. Miejsca parkingowe zostały przeniesione na poziom -1, dzięki czemu cała przestrzeń frontowa będzie udostępniona pieszym. Ma być ona miejsce spotkań dla mieszkańców, studentów i pracowników, mam nadzieję, że będzie to przestrzeń partycypacji — mówił dr Wojciech Sumlet z pracowni HSA Architektura.

Co ważne park będzie ogólnodostępny i całkowicie otwarty, gdyż ogrodzenie przedpola Politechniki PK zostanie zlikwidowane.

Chcemy, żeby to miejsce znalazło się z powrotem na zielonej mapie Krakowa — dodała dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak.

Zadaszony parking rowerowy

zadaszony parking rowerowy

© HSA Architektura

Kiedy projekt ma szanse na realizację?

Zakładam, że w budżecie 2025 roku pieniądze na projekt zostaną uwzględnione i rozpocznie się przetarg na realizację [...]. Liczymy, że realizacja parku będzie możliwa w 2026 roku — zapewniał Grzegorz Stawowy.

Co ciekawe, aktualnie Politechnika Krakowska prowadzi międzynarodowy, koncepcyjny konkurs studencki Łobzów Courtyard na projekt wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego, który mógłby powstać w miejscu oficyny i garaży przy ulicy Podchorążych 1 i stanowić uzupełnienie parku. Wyniki poznamy już 30 stycznia br.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE