Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

O pawilonie przed Bunkrem Sztuki w Krakowie – odpowiedź Galerii

02 kwietnia '24

Dyskusja wokół pawilonu kawiarnianego przed Bunkrem Sztuki w Krakowie nie cichnie. Temat ten wyraźnie pokazuje, że działania w przestrzeni publicznej powinny bazować na transparentach zasadach i procedurach angażujących zarówno decydentów, ekspertów, jak i użytkowników, bo jakość naszego otoczenia wpływa na jakość naszego życia.

masywny pawilon przysłania fasadę wyremontowanego Bunkra Sztuki

masywny pawilon przysłania fasadę wyremontowanego Bunkra Sztuki

© A&B

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach A&B o powstającym przed Bunkrem Sztuki w Krakowie pawilonie kawiarnianym, którego forma — porównywana przez niektórych do wiaty przystankowej czy parkingu dla rowerów — wzbudza kontrowersje. Ze względu na liczne zapytania dotyczące pozwoleń na budowę konstrukcji w sercu Plant, jej formę i sposób wyłonienia operatora Galeria wystosowała oficjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że budowa oranżerii nie została jeszcze ukończona, zachęcając tym samym do wstrzymania się z opinią względem jej estetyki. Podkreśla także chęć zorganizowania debaty publicznej wszystkich zainteresowanych środowisk co do możliwości architektonicznych, prawnych oraz środowiskowych w zakresie ewentualnych modyfikacji projektu — pomysł ten zrodził się podczas spotkania przedstawicieli Galerii z władzami miejskimi i reprezentantami krakowskiego oddziału SARP.

kawiarnia przed Bunkrem Sztuki

kawiarnia przed Bunkrem Sztuki

© A&B

O szczegóły związane z realizacją pawilonu kawiarni i jej przyszłe funkcjonowanie zapytaliśmy dyrektorkę Bunkra Sztuki, Delfinę Jałowik

 
Ola Kloc
: Dobiega końca pierwszy od ponad 50 lat gruntowny remont Bunkra Sztuki. Co się zmieniło?

Delfina Jałowik: Modernizacja Bunkra Sztuki trwała 3 lata. W zorganizowanym w 2016 roku konkursie na przebudowę i rozbudowę Bunkra Sztuki zwyciężył projekt KWK Promes Roberta Koniecznego. Na podstawie założeń zwycięskiej koncepcji projekt wykonało Biuro Architekt Kaczmarczyk. W ramach przeprowadzonej modernizacji wprowadzono nowoczesne, zintegrowane systemy oświetleniowe, zbudowano nowy system wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania zapewniającego wymagane warunki ekspozycji dzieł sztuki (temperatura, wilgotność, wymiana powietrza). Zbudowano system zabezpieczeń przed kradzieżą i zniszczeniem oraz poprawiono jakość rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku. Galeria podłączona została również do sieci grzewczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie.

 
Ola Kloc
: Na Planty wróci działający od 2001 roku pawilon kawiarni — w jaki sposób został wybrany jego projekt?

Delfina Jałowik: Projekt kawiarni-oranżerii wykonał podmiot odpowiedzialny za projekt modernizacji Bunkra — Biuro Architekt Kaczmarczyk. Projekt został skierowany do realizacji po uprzednim uzyskaniu stanowiska władz miasta co do możliwości zagospodarowania terenu przed siedzibą Galerii. Uzyskanie tej opinii zapoczątkowało formalnoprawną procedurę budowy obiektu. Odsyłam do oświadczenia Galerii, w którym dostępne są wszelkie uzyskane przez Galerię zgody związane z powstaniem kawiarni: Bunkier Sztuki » Oświadczenie w sprawie pawilonu.

konstrukcja kawiarni przed Bunkrem Sztuki

konstrukcja kawiarni przed Bunkrem Sztuki

© A&B

 
Ola Kloc
: Gmach galerii znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych w Krakowie, leży też w obrębie układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków, na terenie uznanym za pomnik historii i znajdującym się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czy w związku z tym projekt i budowa pawilonu wymagały dodatkowych uzgodnień konserwatorskich?

Delfina Jałowik: Po uzyskaniu wspomnianej wcześniej opinii władz miasta Galeria zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii co do możliwości posadowienia projektowanego obiektu na terenie Plant do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie uzyskano pozytywne decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zamienne pozwolenie na budowę. Odsyłam do oświadczenia Galerii, w którym dostępne są wszelkie uzyskane przez Galerię zgody związane z powstaniem kawiarni: Bunkier Sztuki » Oświadczenie w sprawie pawilonu.

 
Ola Kloc
: Kto będzie operatorem/wynajmującym wiatę na cele kawiarniane i w jaki sposób został on wyłoniony, jakie kryteria były brane pod uwagę?

Delfina Jałowik: Operatorami kawiarni Bunkier Café pozostają Aleksander Wityński i Jacek Żakowski, obecnie działający w ramach spółki Bunkier Café Wityński, Żakowski sp. j. Galeria jako właściciel budynku stanowiącego jej siedzibę nie była zobowiązana do przeprowadzania formalnej procedury wyłaniania najemcy, zaś aktualny operator, uiszcza z tytułu korzystania z lokalu czynsz, którego wysokość odpowiada stawkom rynkowym. Co równie istotne, Galeria z tytułu budowy pawilonu nie poniosła w toku inwestycji dodatkowych kosztów, ponieważ koszty projektu oraz budowy pawilonu pozostają po stronie najemcy bez prawa do rozliczenia nakładów po zakończeniu umowy najmu.

 
Ola Kloc
: Ile wynosi czynsz i jak zyski z tej lokalizacji prywatnego operatora/restauratora będą przekładać się na galerię publiczną?

Delfina Jałowik: Miesięczny czynsz za wynajem przestrzeni wynosi 55 967,87 zł brutto. Ponadto koszty związane z budową i odbiorem oranżerii są w całości po stronie operatora kawiarni.

Operator pokrywa również pozostałe koszty zmienne, takie jak podatek od nieruchomości, koszty wszelkich konserwacji i napraw w kawiarni w przestrzeni wspólnej z Galerią.

Przychód z wynajmu przeznaczony jest w całości na działalność statutową Galerii (organizacja wystaw, wydarzeń, wydawnictwo).

 
pytała: Ola Kloc

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE