Sztuki performatywne

Sztuki performatywne

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Sztuki performatywne

czym są sztuki performatywne?

Sztuki performatywne to kategoria działalności artystycznej obejmująca swoim zakresem wszelką aktywność artystyczną rozgrywającą się wyłącznie w obecności publiczności, a zatem wszystkie dynamiczne formy wyrazu artystycznego: taniec, teatr, muzykę, kino.

miejsca prezentacji sztuk performatywnych

Sztuki performatywne prezentowane są zarówno w przestrzeniach zabudowanych, jak i w plenerze. W pierwszym przypadku rozgrywają się na scenach zamkniętych (na przykład w gmachach teatrów bądź wnętrzach hal widowiskowo-koncertowych), w drugim — w amfiteatrach oraz na estradach, niezadaszonych podestach scenicznych i rampach. Wiele z tego rodzaju obiektów to wzorce godnych uwagi modernizacji i rewitalizacji, jak Bristol Old Vic w Wielkiej Brytanii — przebudowany teatr wiktoriański, wzbogacony o nowe foyer i studio. Inne bywają odzwierciedleniem dziejów teatru, gdyż ewolucja wyglądu gmachów teatralnych nierzadko była implikowana kolejnymi reformami teatralnymi, stanowiącymi ważne cezury i punkty zwrotne w historii tej sztuki. Za przykład posłużyć mogą inspiracje eksperymentalnym teatrem totalnym dostrzegalne w realizacjach Waltera Gropiusa.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE