Ewa Karendys

Gdańszczanka, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w tematyce gospodarczej, biznesowej, architektonicznej i urbanistycznej. Publikowała m.in. w: „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”, magazynie „Architektura i Biznes” oraz magazynie „Prestiż”. Jest dwukrotną laureatką Nagrody Izby Architektów RP dla dziennikarzy piszących o zawodzie architekta i architekturze.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE