NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przejścia, wysoka zieleń i zmniejszenie prędkości. Aleja Grunwaldzka w Gdańsku oczami mieszkańców

30 listopada '23

Zielona, przyjazna wszystkim użytkownikom ruchu, z wysokościowcami tylko w wybranych, uzasadnionych, miejscach. Po zakończonych konsultacjach wiemy już, jakich zmian oczekują mieszkańcy na głównej arterii Gdańska. Wyzwaniem będzie teraz pogodzenie tych oczekiwań z wnioskami złożonymi przez inwestorów.

Jak kształtować zabudowę i zagospodarowanie al. Grunwaldzkiej — głównej arterii Gdańska — to pytanie, nad którym głowią się urzędnicy wraz z mieszkańcami, inwestorami, radnymi miejskimi oraz radnymi dzielnicy. Z inicjatywy Piotra Lorensa, Architekta Miasta Gdańska powstaje bowiem Studium pasma al. Grunwaldzkiej, które ma być podstawą do podejmowania dalszych decyzji, w tym związanych ze zmianami planów zagospodarowania tego rejonu.

Do tej pory tereny te — głównie z powodu boomu nowych biurowców, za którym nie nadążyła istniejąca infrastruktura, szczególnie komunikacja miejska — rozwijały się dość chaotycznie. Dlaczego właśnie teraz miasto chce zaplanować przyszłość tej przestrzeni? Bo w ostatnim czasie otrzymało aż 13 wniosków od inwestorów o zmianę planów miejscowych.

Pasmo al. Grunwaldzkiej, gdzie rozwinęły się funkcje biurowo-usługowe może zostać uzupełnione zabudową mieszkaniową. Będzie to natomiast wymagało wykreowania nowych przestrzeni publicznychterenów zielonych — mówi w rozmowie z A&B prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska. — Wśród inwestorów trend odchodzenia od budowy biurowców na rzecz mieszkań zaczął się przed pandemią. Później praca zdalna tę tendencję tylko wzmocniła.

poznaliśmy potrzeby mieszkańców

W tym tygodniu zakończył się ostatni etap konsultacji, łącznie w pięciu spotkaniach warsztatowych wzięło udział ponad 130 osób.

Co z nich wynika? Uczestnicy warsztatów chcą zmniejszenia prędkości na alei Grunwaldzkiej i ograniczenia hałasu — przy zachowaniu płynności ruchu. Padły też postulaty o budowę nowych poprzecznych połączeń dla pieszych, rowerzystów i samochodów. Mieszkańcy oczekują przyjaznego zagospodarowania alei, wprowadzenia zieleniharmonijnej zabudowy nowych terenów z poszanowaniem sąsiedztwa. Można spodziewać się, że kością niezgody będą wysokościowce. Uczestnicy warsztatów chcą dopuszczenie dominant tylko w wyznaczonych i uzasadnionych względami kompozycyjnymi miejscach.

Proponowanym zmianom uczestnicy warsztatów mogli przyjrzeć się na specjalnej makiecie

Proponowanym zmianom uczestnicy warsztatów mogli przyjrzeć się na specjalnej makiecie

mat. Urząd Miejski w Gdańsku

„czasy przeskalowanych inwestycji już minęły”

Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa, zwracał uwagę na to, że aleja Grunwaldzka nie może być autostradą.

Trzeba poprawić komfort życia mieszkańców, ten komfort powinien rosnąć. Wszyscy zgadzamy się co do konieczności rozwoju komunikacji publicznej, czkawką odbija nam się ruch samochodowy. Na tym skorzystają wszystkie strony — uważa Tomasz Strug.

Zdaniem Emilii Lodzińskiej, miejskiej radnej i jednocześnie przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w Radzie Miasta Gdańska, pasmo al. Grunwaldzkiej powinno ulec przeobrażeniom.

Zaproponowane zmiany są możliwe, ale musimy zmienić też nasze nastawienie do tej alei — komentowała Emilia Lodzińska. — Czasy przeskalowanych inwestycji to czasy minione, podobnie jak czasy braku dialogu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Miasto nie będzie w stanie sfinansować wszystkich inwestycji, trzeba włączać w to sektor prywatny.

Co dalej? Potrzeby mieszkańców i inwestorów urzędnicy spróbują pogodzić w projekcie Studium, które zaprezentują wiosną przyszłego roku.

I choć nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawi, że za dwa lata dokument uchwalone przez gminy dokumenty studium stracą moc, wnioski z ustaleń dotyczących al. Grunwaldzkiej znajdą się w Planie Ogólnym. Ten zgodnie z ustawą powstać musi do końca 2025 roku.

Ewa Karendys

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE