Centra handlowe

Centra handlowe

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Centra handlowe

projektowanie centrów handlowych

Projektowanie centrów handlowych kieruje się jasno sprecyzowanymi regułami, ale nie musi wcale oznaczać monotonii. Ta część portalu prezentuje przegląd realizacji z całego świata, którym udało się uniknąć sztampy.

pierwsze centra handlowe

Zanim globalizacja przyczyniła się do tego, że na masową skalę zaczęto budować przestronne galerie handlowe, zakupy robiono w domach towarowych. Z czasem jednak rozbudowano ich funkcje i nabywanie dóbr poszerzono o inne formy konsumpcji, na przykład tę w sensie ścisłym, kulinarną — za pośrednictwem udostępnienia przestrzeni lokalom gastronomicznym. Dodatkowo zaczęto też odwiedzającym je osobom umożliwiać uczestnictwo w kulturze i rozrywce — dzięki lokowaniu w nich kinowych multipleksów, kręgielń, salonów gier (na przykład klubów bilardowych), a nieraz nawet bibliotek.

reguły projektowania centrów handlowych

Schemat budowy każdego centrum handlowego jest zbliżony. Zazwyczaj są to wyposażone w parkingi budynki wielokondygnacyjne (minimum dwupiętrowe), w których poszczególne butiki rozlokowane są wzdłuż alejek i pasaży imitujących ulice handlowe w centrach miast, natomiast miejsca o pozostałym przeznaczeniu usytuowane są w wydzielonych food courts i strefach rozrywki.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE