PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Budynki i drogi na gruntach o niskiej nośności? Rozwiązanie Leca Keramzyt

01 marca '22

Budujemy coraz więcej. Kolejne obszary wokół miast przekształcane są na tereny budowlane i bardzo szybko trafiają do inwestorów. Na rynku często pozostają jedynie niezabudowane działki, na których dotychczas nikt nie odważył się rozpocząć budowy lub wcześniej znajdowały się na nich niewielkie obiekty. Nie zawsze przed zakupem terenu inwestycyjnego sprawdza się warunki gruntowe. Czasami po zakupie terenu pod budowę dużej inwestycji i okazuje się, że grunty są o niskiej nośności, a koszty fundamentowania znacznie przekraczają zakładany wstępnie budżet.

Sposoby na słabe grunty

Jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu. Pierwszym sposobem jest wymiana gruntu. Nie zawsze jest ona możliwa i opłacalna, szczególnie gdy głębokość zalegania gruntów słabonośnych sięga od kilku do kilkunastu metrów. Kolejny sposób to fundamentowanie na palach, kolumnach itp. Tu również nie zawsze bez problemów można rozpocząć prace. Przy niewielkich obiektach koszty przygotowania platform pod wiertnice i palownice, koszty dowozu sprzętu oraz samo palowanie w znaczny sposób zwiększa koszty inwestycji.

Alternatywne sprawdzone fundamentowanie

W ostatnich latach na gruntach o niskiej nośności wybudowano wiele obiektów kubaturowych i drogowych korzystając z zasady odciążenia istniejącego gruntu. Odciążenie można uzyskać układając lekkie kruszywo jakim jest Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 mm. Średni ciężar nasypowy tego kruszywa to 290 kg/m3, a po zagęszczeniu i w warunkach pełnego zawilgocenia nie przekracza 500 kg/m3. Czyli wypełnienie z keramzytu jest 2-3 razy lżejsze niż rodzimy słabonośny grunt. Aby posadowić obiekt na takich gruntach można usunąć tylko część słabego gruntu. Niewielki ciężar keramzytu ułożonego na skonsolidowanym przez lata torfie pozwala na dociążenie podłoża obciążeniem konstrukcyjnym i użytkowym z budowanego obiektu. Dodatkowo Leca® KERAMZYT to kruszywo, które w krótkim czasie może zatrzymać duże ilości wód opadowych po obfitych deszczach, aby później sukcesywnie rozsączyć je w podłożu. Efekt odciążenia wykorzystywany jest zazwyczaj przy posadowieniu budynków i dróg. Natomiast właściwości drenażowe przy budowie boisk, zielonych dachów, ścieżek i dróg rowerowych.

Nowa ścieżka na istniejącym rowie

Typowym sposobem odbioru wód opadowych przy drogach są rowy. Projektując ścieżkę na takim rowie automatycznie ograniczamy możliwości odbioru wód opadowych z powierzchni drogi. Czy można choćby częściowo temu zapobiec? Tak jeżeli ścieżka powstanie na podłożu zatrzymującym część wody i rozsączającym ją po opadach.

Keramzyt pod
ścieżka

Keramzyt pod ścieżka

© LECA

Tego typu rozwiązaniem może być wypełnienie istniejącego powiększonego starego rowu lekkim kruszywem. Jeżeli warunki w terenie nie pozwalają na inny odbiór wód opadowych, to budowa ścieżki na tzw. „drenie francuskim” bywa jedynym możliwym rozwiązaniem. Zasadnicze roboty polegają na:

  • ułożeniu geotkaniny w poszerzonym wykopie,
  • wypełnieniu wykopu Leca® KERAMZYTEM geotechnicznym frakcji 8/10-20 mm,
  • zagęszczeniu keramzytu,
  • przykryciu wypełnienia geotkaniną,
  • ułożeniu podbudowy wodoprzepuszczalnej z tłucznia,
  • ułożeniu nawierzchni wodoprzepuszczalnej.

Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa

© LECA

Wodoprzepuszczalność podbudowy i nawierzchni można zastąpić odwodnieniem liniowym kierującym wody opadowe do drenu francuskiego pod ścieżką.
Przy właściwym ukształtowaniu spadów możliwy jest odbiór wód opadowych z drogi, ścieżki i pasa rozgraniczającego obie nawierzchnie. Współczynnik filtracji dla wypełnienia z keramzytu frakcji 8-20 mm osiąga wartość powyżej 3,33 cm/s.

Boiska na keramzycie

Na dużej powierzchni na jakiej buduje się obiekty sportowe można natrafić na zróżnicowane uwarstwienia gruntu. Ingerencja w takie podłoże doprowadza najczęściej do nierównomiernego osiadania bieżni lub płyty boiska. Z taką właśnie sytuacją zetknęli się projektanci boiska w Szczecinku.

Podłoże pod boisko

Podłoże pod boisko

© LECA

Fragment boiska musiał być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, które przez wiele lat zmieniało w sposób naturalny położenie swojej linii brzegowej. Na części terenu pod planowaną budowę stadionu, woda pozostawiła po sobie grubą warstwę organicznych osadów. W przypadku zastosowania jednolitej podbudowy pod całą płytę boiska, osiadania w tym miejscu byłyby większe niż pozostałej części boiska. Dlatego pod fragmentem boiska na słabym gruncie ułożono materac o grubości około 40 cm z Leca® KERAMZYTU owiniętego w geotkaninę. Na nim ułożono podbudowę z piasku, warstwę substratu ziemi ogrodniczej i nawierzchnię z trawy. Mniejsze obciążenie podbudową ograniczyło osiadanie i płyta boiska pozostała na jednym poziomie.

Boisko na materacu
z keramzytu

Boisko na materacu z keramzytu

© LECA

W wielu przypadkach podobny materac z Leca® KERAMZYTU znalazł się pod całą płytą boiska. Tego typu rozwiązanie sprawdza się szczególnie na terenie z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych lub na gruntach spoistych uniemożliwiających naturalne odprowadzenie wód opadowych po obfitych deszczach.

Przedszkole na torfach

Wykorzystując zasadę odciążenia słabego podłoża zrealizowano budowę Przedszkola w Pełczycach woj. zach-pom.

Poduszka
z keramzytu pod stopami

Poduszka z keramzytu pod stopami

© LECA

W podłożu przeważały torfy i namuły a poziom wód gruntowych utrzymywał się na głębokości 0,7-1,3 m. Po usunięciu części słabonośnego gruntu na głębokość jedynie 1,4 m wykonano „poduszkę” o grubości 0,6 m z Leca® KERAMZYTU owiniętego geotkaniną. Wypełnienie wzmocniono od góry geosiatkami, na których wykonano ławy i stopy fundamentowe. Aby nie dociążać podłoża pomiędzy ławami również ułożono warstwę Leca® KERAMZYU o grubości 0,7 m.

Budynek Przedszkola

Budynek Przedszkola

© LECA

Czasowo obniżono poziom wód gruntowych a po zakończeniu prac dolna część wypełnienia znalazła się w strefie tych wód. Ławy połączono żelbetową płytą, na której powstał budynek przedszkola.

Drogi na lekkim kruszywie

Problemy z budowami na słabych gruntach występują również przy budowie dróg i układaniu instalacji. W czasie ostatnich 25 lat w Polsce pod drogami wiele razy wykonywano lekkie odciążające nasypy z Leca® KERAMZYTU.

Odciążenie
keramzytem podłoża pod drogą

Odciążenie keramzytem podłoża pod drogą

© LECA

To lekkie kruszywo owinięte geotkaniną pozwoliło na budowę najazdów na przyczółki mostowe. Odciążało nasypy nad przepustami. Pozwoliło na wykonywanie lekkich nasypów przy poszerzeniach dróg nie oddziaływujących niekorzystnie na istniejące konstrukcje dróg.
Budowa na keramzycie z reguły bywa łatwiejsza i tańsza niż . Przy budowie dróg na przygotowan ym wyrównanym podłożu układa się geotkaniny, na nich wysypuje keramzyt, który następnie zagęszcza się warstwami o grubości ok. 0,5 m spycharkami i koparkami gąsienicowymi. Stopień zagęszczenia sprawdzany jest płytami VSS.

Gotowa droga

Gotowa droga

© LECA

Następnie układa się górną warstwę geotkaniny a na niej klasyczne podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchnie.

Leca® KERAMZYT może stanowić lekkie, nośne wypełnienie odciążające we wielu trudnych warunkach gruntowych. Doradcy Leca® Polska sp. z o.o. pomagają przy projektowaniu i realizacji takich inwestycji.

Leca KERAMZYT

 

Więcej informacji na stronie firmy LECA POLSKA Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE