Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Magdalena Buczyńska-Zapała p.o. prezeski SARP Oddział Kraków

27 kwietnia '23

Dalszy ciąg zmian w strukturach organizacji zrzeszających małopolskich architektów — znamy nowego przewodniczącego MPOIAp.o. prezeski SARP Oddział Kraków.

Kilka dni temu pisaliśmy o zmianach na stanowisku przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Funkcję, którą do tej pory piastował Piotr Chuchacz, objął Marek Kaszyński, dotychczasowy prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (w kadencji 2019–2023). Wybór nowego przewodniczącego wynikał z braku udzielenia poprzedniej radzie absolutorium, co wiązało się z wygaśnięciem mandatów i koniecznością przeprowadzenia kolejnego głosowania.

Zmiana w MPOIA pociągnęła za sobą także zmiany w strukturze SARP Oddział Kraków — 25 kwietnia br. Marek Kaszyński złożył rezygnację z pełnionej funkcji, pozostając w Zarządzie Oddziału, a pełniącą obowiązki prezeski została Magdalena Buczyńska-Zapała, dotychczasowa wiceprezeska ds. zewnętrznych krakowskiego oddziału stowarzyszenia.

Mamy nadzieję na kolejne rozdziały wyjątkowej współpracy SARP Oddział Kraków — MPOIA RP oraz działalności krakowskiego środowiska architektów — czytamy w komunikacie zarządu na Facebooku.

Magdalena Buczyńska-Zapała jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach w Krakowie: MOFO Architekci i, jako wiceprezeska zarządu, w biurze BE DDJM Architekci. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową — OAK Office for Architecture.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE