Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Marek Kaszyński nowym przewodniczącym MPOIA

24 kwietnia '23

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP ma nowego przewodniczącego. Został nim Marek Kaszyński — prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Podczas siedemnastego okręgowego zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbył się 25 marca 2023 roku, wybrany w 2022 roku zarząd VI Kadencji nie otrzymał absolutorium. Oznaczało to konieczność organizacji kolejnego Zjazdu Wyborczego w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 4 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów — Izby Architektów RP, nieudzielenie radzie absolutorium na danym dorocznym zjeździe sprawozdawczym jest równoznaczne ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu członków rady i wchodzi w życie z dniem podjęcia — czytamy na stronie MPOIA.pl.

Stanowisko Przewodniczącego Rady MPOIA RP, które do tej pory piastował Piotr Chuchacz, objął tym samym Marek Kaszyński, jednocześnie sprawujący funkcję prezesa krakowskiego oddziału SARP w kadencji 2019–2023.

Marek Kaszyński

Marek Kaszyński

fot. Patryk Czornij

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE