Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dobra energia. III Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast

24 kwietnia '23

Wiadomości zapowiadające ograniczenie dostaw energii wracają jak bumerang, przypominając o tym, jak nierozważnie ją zużywamy. Poczucie niepokoju intensyfikują tykający coraz głośniej zegar wyznaczający czas konieczności definitywnego odejścia od degradujących stan środowiska naturalnego nieodnawialnych źródeł energii i świadomość uzależnienia od politycznie skomplikowanego łańcucha dostaw surowców energetycznych. Jak mierzyć się z tym wyzwaniem?

Złożony proces transformacji energetycznej będzie tematem III edycji organizowanego przez ruch intelektualno-społeczny Open Eyes Economy i Miasto Łódź Kongresu Regeneracja Miast pod hasłem Dobra energia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30–31 maja br. w formule hybrydowej — na miejscu, w budynku dawnej elektrociepłowni EC1 Łódź i online, na platformie streamingowej live.oees.pl. Rejestracja jest bezpłatna. Architektura & Biznes jest głównym partnerem medialnym wydarzenia.

Kongres Energetyczna Regeneracja Miast będzie przyglądał się temu tematowi z wielu perspektyw, poruszone zostaną między innymi kwestie dotyczące ubóstwa energetycznego w Polsce, migracji spowodowanych kosztami energii, działalności deweloperskiej, miast piętnastominutowych, infrastruktury i transportu, finansowania inwestycji w sektorze energii, Europejskiego Zielonego Ładu, gospodarki obiegu zamkniętego, konfliktów przestrzennych w energetyce wiatrowej czy prosumenckich systemów energetycznych.

Mimo że postęp technologiczny sprzyja decentralizacji zaopatrzenia w energię odnawialną i oszczędne jej użytkowane, to obserwujemy silną presję krajową i międzynarodową na rzecz utrzymania monopolu dostawców i nośników energii — zauważa prof. Tadeusz Markowski, Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast. — Grozi to spowolnieniem nieuniknionego procesu transformacji w stronę OZE i zmarnowaniu potencjału energetycznego Polski, co w dłuższej perspektywie obniży konkurencyjność gospodarczą naszego kraju. Aktualnie podejmowane spontaniczne decyzje w dziedzinie energetyki, oparte na krótkookresowych i populistycznych przesłankach tylko potwierdzają to ryzyko — dodaje moderator zaplanowanego na 30 maja I Łódzkiego Okrągłego Stołu Energetycznego.

Chcemy żyć w zdrowych przestrzeniach, pracować w zdrowych budynkach, oddychać zdrowym powietrzem tymczasem aż 60 procent z nas mieszka w zabetonowanych i zanieczyszczonych miastach. Jak wobec tego realizować nasze dążenia do życia w przyjaznym środowisku? Jakich działań i zmian potrzebujemy natychmiast, a jakich w dalszej perspektywie? Odpowiedzi na te pytania szukać będą reprezentujący rozmaite branże i sektory uczestnicy łódzkiego kongresu.

Skutki transformacji energetycznej najmocniej odczujemy właśnie w strukturach zurbanizowanych. Miasta są największymi generatorami efektu cieplarnianego i to właśnie w nich tkwi największy potencjał do zmian poprzez odpowiednie procesy regeneracyjne i adaptacyjne. Jednocześnie miasta są też największymi źródłami innowacji i dobrych praktyk — mówi prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast. — Odpowiednia polityka globalna, regionalna i lokalna może te procesy usprawnić i przyśpieszyć. Dlatego celem wydarzenia jest wskazanie kluczowych współzależności procesu transformacji energetycznej miast, sformułowanie rekomendacji pod kątem problemów energetycznych, podniesienie świadomości w zakresie innowacji, a także wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń — zapowiada profesor Hausner.

W programie zaplanowano między innymi prelekcje dotyczące nowych technologii jądrowych (dr hab. Krzysztof Meissner prof. UW), stanu, perspektyw i wyzwań polskiej energetyki (dr Janusz Steinhoff), debatę, której goście poszukiwać będą sposobów na wyjście z polikryzysu (w ten sposób podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos określono zjawisko nakładających się na siebie kryzysów), sesje poświęcone planowaniu przestrzennemu w procesie transformacji energetycznej i priorytetowi odporności energetycznej w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym oraz prowadzony przez Małgorzatę Tomczak, redaktorkę naczelną A&B, panel DiverCITY skupiający się na potrzebie różnorodności w miastach. Pełen program Międzynarodowego Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast dostępny jest tutaj.

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będzie organizowany przez A&B Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych (transmisje online odbędą się 29 maja, 1 i 2 czerwca o godzinie 13.00, szczegóły wkrótce!).

Relację z ubiegłorocznej edycji kongresu przeczytacie tutaj.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE