Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast w Łodzi już za nami!

09 czerwca '22

Druga edycja hybrydowego, międzynarodowego Kongresu Regeneracji Miast już za nami! Wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Łodzi oraz Open Eyes Economy trwała przez dwa intensywne dni w łódzkim kompleksie EC1, oraz na wirtualnej platformie. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Klimatyczna Regeneracja Miast”, a udział w nim wzięło 1200 osób z całego świata. Podczas wystąpień 130 mówców ze świata nauki, polityki, biznesu, architektury i nauki, dyskutowano między innymi o tym, co oznacza słowo regeneracja, z jakimi problemami klimatycznymi zmagają się współczesne miasta oraz co musimy zrobić dla lepszej przyszłości. Architektura & Biznes była głównym partnerem medialnych całego wydarzenia.

Prof. Jerzy Hausner przemawia na zakończeniu Kongresu

prof. Jerzy Hausner z najnowszym wydaniem magazynu Architektura & Biznes

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

II Kongres Regeneracji Miast odbywający się w 7 i 8 czerwca 2022 roku w Łodzi był poświęcony polityce i procesom regeneracji miast widzianej przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu. Jego głównym celem była wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem — przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym. Prelegenci oraz uczestnicy próbowali również sformułować rekomendacje dla polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i prof. Jerzy Hausner

Kongres organizował Urząd Miasta Łodzi i Open Eyes Economy
od lewej: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i prof. Jerzy Hausner

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

klimatyczna regenracja miast

Intensywne dwa dni skupione wokół tematu klimatycznej regeneracji miast (w szczególności polskich miast), były rozdzielone na 9 ścieżek tematycznych. Dyskusje i wystąpienia odbywały się w czterech przestrzeniach EC1 (dawnej elektrowni): Hali maszyn, Suwnicy, Turbinie i Regeneratorze.

Pierwszy dzień składał się z sesji:

  • Agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych,
  • Urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej,
  • Systemy transportowe i telekomunikacyjne w warunkach zmian klimatycznych
  • Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, a zmiany klimatu — wyzwania planistyczne i instytucjonalne,
  • Kształtowanie nowych kompetencji jako fundament rozwoju miasta regeneracyjnego,
  • Miasto odpowiedzialne za wodę,
  • Zmiany klimatu i gospodarowanie wodą w mieście regeneracyjnym,
  • Mamy na to klimat! Jak architektura może zapobiegać zmianom klimatycznym?
  • Miasto odporne i przyjazne klimatowi.

Adam Pustelnik

Kongres otworzył Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi

fot.: Dobrawa Bies

uroczyste otwarcie

Sesję inauguracyjną w Hali maszyn rozpoczął wiceprezydent Łodzi — Adam Pustelnik, mówiąc o tym, że Łódź to miejsce wyjątkowe, miejsce, które jego zdaniem przeszło ogromne ćwiczenie ze strony historii i dokonało dużej ewolucji. Nazwał Łódź ciekawym przedsięwzięciem urbanistycznym, pracą na żywym organizmie i projektem, który trwa i jego koniec nie został jeszcze zdefiniowany. Podkreślił też, że w wypadku Łodzi, a także Polski, miasta, które starają się nadgonić stracony czas, czasem w swoim sprincie gubią ważne tematy, jakim są ekologiazmiany klimatyczne. Zaznaczył, że moment refleksji jest wyjątkowo ważny, zastanowienia się nad kluczowymi zagadnieniami, bo może nie wszystko robimy dobrze.

Kongres to ogromne źródło inspiracji, platforma, program na kolejne lata i inspiracja do konkretnych wdrożeń — podsumował wypowiedź.

I dzień Kongresu Klimatyczna Regeneracja Miast, przemówienie Elisy Ferreiry

I dzień Kongresu Klimatyczna Regeneracja Miast, przemówienie Elisy Ferreiry

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

Kolejną prelegentką była Elisa Ferreira, komisarz ds. Spójności i Reform z Komisji Europejskiej, która mówiła o tym, że Europa ma szansę stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem, jednak żeby tego dokonać, musimy spełnić trzy kluczowe warunki, którymi są: mądre inwestycje, wielopoziomowe zarządzanie, traktowanie miast jako złożony, zintegrowany system.

Musimy działać wspólnie, aby wprowadzić zielone zmiany — zakończyła wystąpienie.

Prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułował swoje wystąpienie Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny, kryzys systemowy”, tłumacząc, że aktualne sprzężenie pomiędzy systemem ludzkim a naturalnym nie są wystarczające, aby utrzymać zmiany klimatyczne i kryzys pod kontrolą. Zaznaczył, że mamy dwa scenariusze: pozytywny i negatywny i to od nas zależy, który z nich się wydarzy.

Prof. Szymon Malinowski

prof. Szymon Malinowski

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

Kolejną wypowiedź pt. „Wyzwania XXI wieku przed miastami europejskimi – szanse czy zagrożenia” wygłosiła prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodniczącej Misji Doradczej „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” Komisji Europejskiej, prezydentki Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2006 – 2018. Profesora naciskała na holistyczne podejście i dbanie o decentralizację.

prof. Tadeusz Markowski

sesję ineuguracyjną zakończyła wypowiedź prof. Tadeusza Markowskiego

fot.: Filip Szkopiński © OEES

Sesję zamknął prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych, mówiąc o nowym metabolizmie miast i przewidując, że w przyszłości miasta będą generatorami zielonej energii, a każde z nich ma stać się miastem wytwórczości. Podkreślił, że musimy szukać równowagi w przyrodzie, a budowanie powinno być oparte o wspólną wartość, bodźce energetyczne i racjonalność ekonomiczną. Zaznaczył również że najważniejszą częścią miasta jest jego tkanka urbanistyczna, a agrokultura jest czynnikiem zrównoważonego rozwoju miasta.

Agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych

panel Agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych
od lewej: dr Paulina Legutko-Kobus prof. Marek Degórski,
Sebastian Górecki, Kacper Kępiński, dr Joanna Rayss, Magdalena Talar-Wiśniewska

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych

Wystąpienie prof. Tadeusza Markowskiego było dobrym wstępem do kolejnej sesji w Hali maszyn dotyczącej agrokultury. Panel dyskusyjny poprzedziły prezentacje dr hab. Barbary Maćkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys — wiceprezeski SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

Agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych, tak brzmiał temat panelu prowadzonego przez dr Paulinę Legutko-Kobus ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnikami dyskusji byli: prof. Marek Degórski (Polska Akademia Nauk), Sebastian Górecki (prezes zarządu Intelligent Hives), Kacper Kępiński (NIAiU), dr Joanna Rayss (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu), Magdalena Talar-Wiśniewska (Miejska Pracownia Urbanistyczna).

Prowadząca postawiła takie pytania przed uczestnikami debaty — Na jakie wyzwania klimatyczne jest możliwa odpowiedź dzięki agrokulturze? Jakie funkcje pełnią obszary związane z agrokulturą w mieście? Kto i jakie zachęty powinien wdrażać, żeby ułatwić rozwój agrokultury w mieście?

I dzień Kongresu Klimatyczna Regeneracja Miast

paneliści: Sebastian Górecki, Kacper Kępiński, dr Joanna Rayss, Magdalena Talar-Wiśniewska 

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

Każdy z uczestników zrobił krótkie wprowadzenie, odnosząc się do największch problemów obecnych w miastach. Prof. Marek Degórski wymienił negatywne zjawiska, jakimi są miejska wyspa ciepła i betonowanie miast, a jako rozwiązanie proponował zielone dachy oraz liczną roślinność. Sebastian Górecki podkreślał znaczenie rolnictwa miejskiego i startupów, a Kacper Kępiński, mówiąc o odporności i bioróżnorodności zwracał uwagę na potrzeby zwierząt w mieście. Poparła go również Joanna Rayss mówiąca o odejściu od dobrostanu i myśleniu o wszystkich organizmach. Podkreślała także, że powinniśmy zmienić myślenie, że tylko obszary wiejskie są do upraw, a miasta do mieszkania. Wszyscy zgodzili się, że należy zmienić podejście do agrokultury, edukować ludzi i uświadamiać, że rolnictwo może być obecne również w mieście.

Ważna jest rola miasta, które powinno postrzegać rolnictwo miejskie, jako część swoich obowiązków i komunikować mieszkańcom, że są one niezbędne — dodał Kacper Kępiński.
Wiele rzeczy robimy zero-jedynkowo, mamy problem z monofunkcyjnością, kluczem jest animacja, tworzenie różnorodnych form organizacyjnych, jak i form przestrzennych, parmakultury. Rozwiązaniem jest też wdrażanie zwierząt, na przykład owiec na tereny miasta [...]. Jestem fanką ewolucji, nie rewolucji. Warto modyfikować już istniejące ośrodki — uzupełniła Joanna Rayss.
Agrokultura staje się koniecznością, a nie ekstrawagancją, będziemy ją musieli wdrażać, potrzebujemy do tego ramy, także prawnej. Potrzebne jest budowanie świadomości na wszystkich poziomach. Myślenie i działanie partycypacyjne oraz miejsce na innowację — zakończyła panel dr Paulina Legutko-Kobus.

jak architektura może zapobiegać zmianom klimatycznym?

Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna Architektury & Biznes prowadziła panel dyskusyjny w Generatorze pt. Mamy na to klimat! Jak architektura może zapobiegać zmianom klimatycznym? Wraz z zaproszonym gośćmi — dr hab. Małgorzatą Hanzl (Politechnika Łódzka), Bartłomiejem Kisielewskim (architekt, partner i założyciel, Horizone Studio, członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC), Mateuszem Mastalskim (architekt Henning Larsen Architects), Hubertem Trammerem (Nowy Europejski Bauhaus), dr hab. Katarzyną Zielonko-Jung (Politechnika Gdańska) zastanawiała się jak zapobiegać i powstrzymać zmiany klimatyczne.

panel mamy na to klimat

panel Mamy na to klimat! Jak architektura może zapobiegać zmianom klimatycznym?
od lewej: Huber Trammer, Bartłomiej Kisielewski, dr hab. Małgorzata Hanzl, dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung i Małgorzata Tomczak

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

Każdy z gości został poproszony o krótką prezentację, rozpoczął Mateusz Mastalski mówiący o projektowaniu w czasach potrzeby natychmiastowego działania. Apelował, że mamy coraz bardziej ograniczone zasoby, a przemysł budowlany odpowiada za 39 procent emisji dwutlenku węgla. Bartłomiej Kisielewski na przykładzie projektu w Jaworznie mówił o zielonym osiedlu i zachęcania mieszkańców do zrezygnowania z samochodów na rzecz pieszego poruszania się. Dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung podkreśliła, że potrzeby jest powrót do wcześniejszego modelu — człowieka jako części natury, a nie jej centrum.

Gospodarka cyrkularna — materia nie może stać się odpadem, nic nie powinno się marnować. W przypadku przedmiotów łatwiej jest to sobie wyobrazić, z budynkami gorzej. Dążymy do tego, aby domykać obiegi — dodała.
Architektura może zmniejszyć zmiany klimatyczne, ważne żeby, używać tego, co jest i sięgać po rozwiązania stare. Nazywam to instaracją, gdyż stare rozwiązania są często lepsze, niż nowe — mówił Hubert Trammer.

dyskusja w generatorze

dyskusja w Generatorze
od lewej: Huber Trammer, Bartłomiej Kisielewski, dr hab. Małgorzata Hanzl, dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung i Małgorzata Tomczak

fot.: Mikołaj Zacharow © OEES

Hubert odniósł się także do zapisu w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na temat zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, który niestety nie jest uwzględniany. Zadał pytanie, czy chcemy czerpać wzorce z Kopenhagi czy Moskwy? Prowadząca Małgorzata Tomczak poruszyła również temat Nowego Bauhausu i jego roli w popularyzowaniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Następnie zadała pytanie Matuszowi o Kopenhagę i adaptację miast do zmian klimatycznych oraz tego, jak to wygląda w praktyce.

Jest nim zmniejszanie produkcji, celebrowanie tego, co już jest. Może przez chwilę nie powinniśmy budować i przemyśleć jak używać materiałów, co zrobić ze starymi konstrukcjami? — odpowiedział.

Padło również pytanie o drewno — na ile jest trendem w architekturze zeroemisyjnej, a na ile jest rzeczywistą odpowiedzią?

Jest takie pytanie, gdybyśmy wszyscy mieli przejść na drewno, czy starczyłoby lasów? W Polsce zużywa się więcej drewna na spalenie, niż w przypadku, gdybyśmy wszystko z niego budowali [...]. Spalanie drewna to ściema, że nie powoduje śladu węglowego – czyli greenwashing. Jest tutaj też problem lokalności, jeśli drewno ma być sprowadzane, to i tak produkuje ślad węglowy — odpowiedział Hubert.

Jakie procedury mamy w miastach odpowiadające na zmiany klimatyczne, i jak bardzo nieprzystające są te praktyki? — pytała dalej redaktorka A&B.

Horyzont czasowy powinien być elementem planowania, nie da się działać szybko, planując ogromne inwestycje. Istotnym elementem jest myślenie o kulturze użytkowania przestrzeni, istotnie jest to, żeby świadomie wpływać na zachowania i aktywności mieszkańców. Najlepiej planować działania krótkoterminowe, taktyka jest elementem strategii — odpowiedziała dr hab. Małgorzata Hanzl.
Procedury planistyczne są kompletnie niewystarczające, jest przepaść między projektem a dokumentacją, są to działki, kropki, dane, które idą do urzędu. Nie możemy się łudzić, że inwestorzy z własnej woli zrobią coś więcej niż minimum [...]. Będziemy mieli proekologiczne budynki, ale nie będziemy mieli konkretnego miasta, jeśli prawo i polityka się nie zmieni — mówiła dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung.
Wszystko jedno, w jakim mieście Polski jesteśmy, czy Europy, potrzebni są ludzie, aby dobre zmiany się zadziały, im więcej tych tematów, nie tylko w gronie specjalistów, ale szerszym staje na agendzie, tym bardziej będzie się to działo i urzeczywistniało w gronie osób prywatnych i osób decyzyjnych, które wydają nasze wspólne pieniądze na inwestycje publiczne. Wynośmy to na agendę i miejmy nadzieję, że kropla drąży skałę — podsumował Bartłomiej Kisielewski.


Na relację z drugiego dnia zapraszmy na kolejną stronę.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE