Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

01 października '23

Czynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity solne oraz erozje murów. Występują one w deszczu, śniegu, mgle, czy też w wodzie gruntowej i dokonują zniszczenia m.in. fundamentów budynków, ścian oraz innych części nadziemnych i podziemnych obiektów budowlanych.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ.
Zniszczona, źle ułożona izolacja pozioma murów fundamentowych budynku lub jej brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Cząsteczki wody migrują mikrokanalikami w kierunku obszarów, gdzie występuje mniejsze nasycenie wodą. Podciągająca wilgoć przyczynia się do technicznej degradacji (wykwity soli, odpadanie tynku, rozsypywanie się muru) murów przyziemia oraz ścian wyższych kondygnacji. Zatrzymanie tego procesu jest konieczne.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

© PRINZ

Najczęstsze przyczyny zwilgocenia ścian budynków

Wady techniczne systemów odprowadzających wody opadowe, bezpośrednie działanie wody przez uszkodzone dachy czy rury spustowe.
• Kondensacja pary wodnej w przegrodach budowlanych spowodowana dyfuzją, brak wentylacji, niewłaściwy sposób zastosowania betonów i zapraw przy remontach i modernizacji.
Kapilarne podciąganie wody z gruntu przez zniszczoną / źle ułożoną izolację poziomą murów fundamentowych budynku lub jej brak.
Przy pracach remontowych, kładzenie izolacji poziomej poprzez cięcie ścian budynku ma coraz większe znaczenie. Fachowo wykonane prace dają 100% zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

© PRINZ

Przegląd metody

• Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spoiny roboczej w murze ceglanym.
• Przecięcie muru za pomocą pił łańcuchowych PMS 25, EED 3,5 lub PES 1300 – przy murze ceglanym lub piły na linę diamentową LP1 – przy murze z betonu lub kamienia, odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.
• Włożenie płyty wodoszczelnej, wykonanej ze zbrojonego włóknem szklanym poliestru (grubość min. 1,2 mm) lub polietylenu HD (grubość 2 mm), w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.
• Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka. Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie min. 500 kg/cm2. Odstęp między klinami max. 25 cm na całym przekroju muru.
• Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy cementowej ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

© PRINZ

Zastosowanie metody gwarantuje

• Absolutne odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co doprowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów, przy wyeliminowaniu innych przyczyn zawilgocenia oraz zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
Poprawę mikroklimatu budynku.
Zmniejszenie strat cieplnych.
• Wykluczenie cyklicznych remontów i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

Certyfikowane urządzenia i materiały stosowane przy wykonywaniu izolacji produkowane są przez austriacką firmę PRINZ GmbH & Co KG.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

© PRINZ

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku?

• Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
• Fachowe wykonanie usługi gwarawntuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.
• Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegających korozji.
• Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.
• Technologia PRINZ nie wpływa na statykę – osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.
• W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.
Szybkie i sprawne wykonanie usługi – np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10×10 m, przy grubości muru 0,5 m (razem ok. 20 m2 powierzchni ścian) zajmuje ok. 3 dni robocze.
Stały koszt wykonania usługi obliczony na m2 izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia.

Pomoc techniczna i dodatkowe informacje dostępne w polskim przedstawicielstwie – firmie PRINZ Polska w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.osuszanie-prinz.com.pl

 

Więcej informacji na stronie firmy PRINZ Polska Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE