Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2021 już w październiku!

27 września '21

Międzynarodowe Biennale Architektury 2021 w Krakowie odbywające się pod hasłem „RE-USE” zbliża się wielkimi krokami. W imieniu organizatorów — krakowskiego oddziału SARP i Miasta Kraków — zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się 26 i 27 października 2021 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Biennale jest imprezą cykliczną, odbywającą się od roku 1985. Każda edycja stanowi niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Tegoroczny program opiera się na czterech ścieżkach tematycznych skupionych wokół ważnych tematów i obszarów Krakowa podlegających dynamicznym przekształceniom.

partnerzy MBA 2021 Kraków

RE-USE – uczyć się „stare” używać na nowo

Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wszystkie aspekty takiej zmiany dotykają architektury w jej wszelkich przejawach.

Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie szerokich działań dla ich ponownego, najlepiej wielokrotnego użycia. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do „śmietnika”, koniecznie zmienić trzeba w cykl zamknięty — recykling. Zamiast budować wyłącznie „nowe”, trzeba koniecznie nauczyć się „stare” używać na nowo, używać ponownie i wielokrotnie — REUŻYWAĆ. Dlatego tematem wiodącym tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021 jest hasło „RE-USE”. Ma ono również szczególne znaczenie w okresie trwającej od dwóch lat pandemii, kiedy zmiany społeczne i gospodarcze wymuszają konieczność zmiany funkcji budynków i przestrzeni publicznych. Można je również rozważać w relacji do poszczególnych przestrzeni miejskich, które zmieniają się na naszych oczach.

Organizatorom tegorocznej edycji biennale przyświeca idea łączenia i integrowania krakowskiego środowiska architektonicznego. Powołana Rada Programowa składała się z kręgów stowarzyszeniowych — Stowarzyszenie Architektów Polskich, samorządowych — Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, naukowych — Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i medialnych — magazyn A&B.

Program MBA Kraków 2021

Program MBA Kraków 2021 opiera się na czterech ścieżkach tematycznych skupionych wokół ważnych tematów i obszarów Krakowa podlegających dynamicznym przekształceniom.

ŻYCIE OBIEKTÓW, DZIELNIC, MIAST

Panel współorganizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP, a jego kuratorem jest Piotr Chuchacz.

Chcemy pomówić z naszymi Gośćmi — specjalistami i autorytetami różnych dziedzin — o życiu obiektów, dzielnic i miast. Zadamy pytania i posłuchamy odpowiedzi, aby zrozumieć, co sprawia, że mimo cywilizacyjnych doświadczeń i ogromnego zasobu wiedzy, coraz trudniej zapanować nad przestrzenią miejską. W jaki sposób zarządzać mnogością czynników i uwarunkowań? Jak wytyczać i kształtować kierunki zmian? Jak nadawać im nowe życie? Przypomnimy zasady rozwoju struktur miejskich. Omówimy rolę przestrzeni w kształtowaniu postaw społecznych. Spróbujemy skatalogować i zrozumieć działanie narzędzi planowania przestrzennego. Przyjrzymy się sposobom rewitalizacji przestrzeni, stref i obiektów. Zastanowimy się wspólnie, co i w jaki sposób wpływa na decyzje przestrzenne, osobiste reakcje na nie i nastroje społeczne. Przede wszystkim jednak postaramy się nakreślić ramy niezbędnego przygotowania zawodowego, etycznego, osobowości koniecznych dla sprawnego, skutecznego i przynoszącego oczekiwane efekty kreowania i zarządzania przestrzenią.

ALEJE TRZECH WIESZCZÓW: WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Panel współorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a jego kuratorką jest Marta A. Urbańska.

Aleje Krasińskiego, Mickiewicza i Słowackiego powstały w Krakowie po likwidacji obwodowej (cyrkumwalacyjnej) linii kolejowej, zbudowanej wzdłuż fortyfikacji Twierdzy Kraków z czasów austriackich. Od 1912 roku teren był konsekwentnie przekształcany w reprezentacyjną i główną arterię komunikacyjną miasta, okoloną — głównie modernistyczną — architekturą wysokiej jakości. Temat tak zwanej drugiej obwodnicy pojawia się (nieśmiało) w debacie publicznej już od kilku lat w kontekście planowanej przebudowy. W grudniu 2020 roku, Miasto Kraków ogłosiło przetarg na koncepcję budowy linii tramwajowej łączącej Nowy Kleparz z placem Inwalidów. Zbiega się to z jednej strony ze światową tendencją odbierania przestrzeni miejskich samochodom i oddawania ich pieszym, rowerzystom i pasmom zieleni, a z drugiej z tegorocznym wpisem architektury zachodniej części Alei do rejestru zabytków. W naszej części Europy, w podobnych miastach, istnieją liczne przykłady takich arterii, od wielkiego, obwodowego bulwaru Nagykörút w Budapeszcie, po bulwar Kurfürstendamm w Berlinie. Planowany panel dyskusyjny, z udziałem architektów, urbanistów i innych zainteresowanych stron, w tym aktywistów miejskich, będzie dotyczył status quo i prób rewitalizacji założeń podobnych do Alei, i oczywiście ich samych.

DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE NOWEJ HUTY

Kraków to nie tylko Wawel, zabytki i uniwersytet, to miejsce splotu wielu aktywności. Wśród nich są także produkcja i przemysł. Zapisały się one na stałe w historii i przestrzeni miasta. Nowa Huta to dzielnica wyrosła wokół kombinatu metalurgicznego. Jej historia jest świadectwem powojennej modernizacji kraju, a także przemian społecznych, czasów transformacji i współczesności. Dzisiaj rodowód tej dzielnicy jest czytelny, nie jest jednak oczywiste, że taki będzie również w przyszłości. Przemysł w swej dawnej postaci traci ekonomiczną i ekologiczną rację bytu, a bez kombinatu lub jego mądrze wybranych do zachowania fragmentów Nowa Huta może stracić tożsamość. Dzisiaj wiemy, że obiekty przemysłowe mogą być ponownie użyte. Nowe funkcje może pełnić także przestrzeń pomiędzy nimi. Panel dyskusyjny, który poprowadzi Marcin Brataniec, będzie próbą wskazania możliwości racjonalnego zachowania i ponownego wykorzystania przemysłowego dziedzictwa Nowej Huty.

Z PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI.
WARSZTATY URBANISTYCZNE DLA DZIELNICY WESOŁA

Warsztaty pt. Z przeszłości do przyszłości dotyczą krakowskiej dzielnicy Wesoła i współorganizowane przez miesięcznik „Architektura & Biznes”. Kuratorką warsztatów i panelu jest redaktorka naczelna A&B, Małgorzata Tomczak.

Wesoła — stan na dziś. Na terenie po szpitalu uniwersyteckim zakupionym przez Miasto Kraków, w bezpośredniej bliskości historycznego centrum miasta ma powstać nowa dzielnica — Wesoła — z funkcjami o charakterze mieszkaniowo-usługowo-kulturalnym. 9 hektarów z zielenią i istniejącymi budynkami w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego, AWF, bliskiej odległości Hali Targowej, Rynku Głównego, Kazimierza, Wisły, na obszarze między ulicami Kopernika, Śniadeckich i Grzegórzecką stanowi ewenement na skalę Polski. Zarządzać terenem ma powołana przez miasto spółka Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Najważniejszymi zadaniami ARMK będzie przygotowanie poszpitalnego terenu pod przyszłe inwestycje oraz sprawne nim zarządzanie. Po dwuetapowych konsultacjach (listopad 2020 – kwiecień 2021), które obejmowały wstępną koncepcję zagospodarowania Wesołej, okazało się, że mieszkańcy chcą zielonego, dostępnego i służącego integracji społecznej oraz spotkaniom z kulturą fragmentu miasta.

Na tegorocznym Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie odbędą się trzydniowe interdyscyplinarne warsztaty urbanistyczne (25 – 27 października) dla dzielnicy Wesoła. Wezmą w nich udział trzy grupy uczestników, w skład których wejdą architekci, miejscy radni, urbaniści, studenci projektowania, socjologowie, aktywiści. Warsztaty zakończy debata z udziałem zaproszonych ekspertów. Nadrzędną ideą warsztatów jest wskazanie potencjału przestrzenno-funkcjonalno-komunikacyjnego Wesołej, aby nowo powstająca dzielnica odpowiedziała na potrzeby mieszkańców miasta i stała się otwartą, przyjazną przestrzenią w samym centrum.

Celem warsztatów jest zaproponowanie rozwiązań dla trzech najważniejszych problemów funkcjonalno-przestrzennych występujących na terenie Wesołej: właściwie wyznaczonej komunikacji: pieszej, rowerowej, kołowej na osiach wschód-zachód oraz północ-południe; placu miejskiego wraz z budynkiem użyteczności publicznej (KP1, U9 na projekcie MPZP), który jest głównym punktem węzłowym Wesołej oraz placu KP3; zieleni.

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE — II Krakowska Archi-Gra Miejska

Odbywająca się w ramach Biennale 2021 Krakowska Archi-Gra Miejska (komisarz gry: Maja Czarnecka, koordynacja merytoryczna: Marcin Włodarczyk) jest drugą edycją wydarzenia mającego na celu popularyzację mniej znanej architektury Krakowa. Gra Miejska to zabawa, w której drużyny rywalizują między sobą podczas spacerów łączących elementy podchodów, gier komputerowych i happeningów. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 października (sobota) na terenie Nowej Huty. Zawodnicy otrzymają szereg zadań dotyczących historii i architektury tej niesamowitej dzielnicy Krakowa. Oprócz swojej edukacyjnej funkcji, Archi-Gra jest okazją do integracji środowiska młodych architektów i dobrej zabawy.


MBA Kraków 2021 odbędzie się w dniach 26 do 27 października 2021 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Wydarzenie będzie również transmitowane w internecie. Więcej informacji oraz szczegółowy program będzie dostępny wkrótce na stronie MBA Kraków.

Sponsorzy Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021

Sponsor Główny

Equitonewww.equitone.com

Sponsor warsztatów MBA 2021

Velux — www.velux.pl 

Sponsorzy

AbbWWW.ABB.PL

AltechWWW.ALTECH-ALUMINIUM.PL

AqinaWWW.AQINA.EU

Austrothermn — WWW.AUSTROTHERM.PL

Bella Plast — WWW.BELLAPLAST.COM.PL

Cosentino — WWW.COSENTINO.COM

Deceuninck — WWW.DECEUNINCK.PL

Fakro — WWW.FAKRO.PL

Glass System WWW.GLASSSYSTEM.COM

King Klinker — WWW.KINGKLINKER.PL

Lumion — WWW.LUMION.PL

Okno-Pol — WWW.OKNO-POL.PL

Progress ArchitekturaWWW.PROGRESSARCH.COM

RobenWWW.ROBEN.PL

SaltoWWW.SALTOSYSTEMS.COM

VankWWW.VANK.PL

WSC Witod Szymanik —WWW.WSC.PL

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE