Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Młodzi architekci dla odbudowy Ukrainy

15 maja '23

Artykuł z numeru A&B 04|2023

Choć wojna w Ukrainie wciąż sieje zniszczenia, ukraińscy architekci już rozpoczęli poszukiwania rozwiązań dla przyszłej odbudowy kraju. Uczelnie architektoniczne wspierają samorządy gmin, które doznały zniszczeń albo do których napłynęli przesiedleńcy, opracowując propozycje projektowe zarówno dla całych założeń urbanistycznych, jak i poszczególnych obiektów. W tym celu nawiązują kontakty z polskimi uczelniami, między innymi z Politechniką Warszawską.

Aleksander Baranowski

 
 

Aleksander Baranowski  — Urodził się w 1962 roku w Kijowie, gdzie w 1985 roku ukończył studia na Wydziale Architektury ASP. W 1988 roku ukończył studia doktoranckie. Pracował jako architekt w KiewZNDIEP oraz w biurze FS&P Arcus w Warszawie. Był producentem programu telewizyjnego Dom i Wnętrze, dyrektorem Biura Targów Poznańskich w Kijowie. Obecnie jest koordynatorem projektów w Narodowym Stowarzyszeniu Architektów Ukrainy.

 

Projekt odbudowy zniszczonego ukraińskiego miasta Makarów pod nazwą ReCity opracowano na prośbę przewodniczącego gminy miejskiej i przy wsparciu Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy. Ma on być podstawą do dalszego projektowania i w konsekwencji odbudowy zniszczeń przez Fundację Rebuild Our Ukraine, która planuje stworzenie fabryki domów.

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie — — masterplan fragmentu miasta Makarów

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Projekt ReCity został opracowany przez studentów Katedry Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Archi­tektury Narodo­wego Uniwersy­tetu Lotniczego w pracowni archi­tektonicznej Xplaza pod kierunkiem Ołeksandra Hlupina.

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie — budynek mieszkalny

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie — budynek mieszkalny

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Na obszarze ponad 100 hektarów zaprojektowano zespół zintegrowanych kompleksów mieszkalnych i użyteczności publicznej średniej wysokości z zadaszonymi parkingami i terenem przyległym, szkołę dla czterystu uczniów, trzy centra handlowe, park technologiczny, strefę kulturalno-rozrywkową z muzeum wojskowo-historycznym, rozbudowano też uczelnię wyższą oraz ośrodek kultury i sztuki, który w przyszłości miałby służyć całemu miastu. Obszar inwestycji otoczony jest zagospodarowanym nabrzeżem, na którym znajdują się przestrzenie sakralne, sportowe i rekreacyjne. W opracowaniu projektu uczestniczyli studenci i studentki: Valentina Yemelyanova, Darya Zub, Tetyana Sydorchuk, Alina Shershunovych, Kateryna Korobko, Artem Sydorenko, Valery Myronenko oraz doktorant Rusłan Pustovoit.
Temat budownictwa dla powojennej Ukrainy został podjęty także przez wykładowców i studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie — — strefa kulturalno-rozrywkowa z muzeum wojskowo-historycznym, uczelnią wyższą oraz ośrodkiem kultury i sztuki

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Powołany na tym wydziale Zespół ds. Odbudowy Ukrainy pod kierunkiem prof. Anny Marii Wierzbickiej, w skład którego weszli dr Paweł Trębacz, dr Renata Jóźwik i Magdalena Duda, rozpoczął działania skupiające się na wypracowaniu standardów projektowych dla środowiska mieszkaniowego w rejonach przesiedleńczych i odbudowywanych ze zniszczeń wojennych. Zespół prowadzi w tym zakresie badania naukowe i projektowe w ramach grantu EIT Community New European Bauhaus — Modular Refugee Settlement Project (ProModSe). Ze strony ukraińskiej w projekcie uczestniczyli dr hab. Yuriy Kryvoruchko i dr Olha Kryvoruchko z Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej. Zespół dąży do realizacji przedsięwzięcia z zakresu budownictwa modułowego dla wewnętrznej społeczności uchodźczej na terenie Ukrainy. W projekcie znajdują odzwierciedlenie trzy podstawowe wartości Nowego Bauhausu: zrównoważony rozwój, estetyka wynikająca z użytkowej prostoty rozwiązań oraz integracja pojedynczych osób i rodzin w ramach powstających na nowo wspólnot mieszkańców. Urząd Miasta Lwów przydzielił dla realizacji projektu działkę o powierzchni siedmiu hektarów w północnej części miasta. Partnerem-wykonawcą ma zostać polski ­producent domów modułowych Unihouse.

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie — — strefa kulturalno-rozrywkowa z muzeum wojskowo-historycznym, uczelnią wyższą oraz ośrodkiem kultury i sztuki

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie:

projekt ReCity autorstwa studentów Wydziału Architektury Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie: — — nabrzeże w Makarowie

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Zagadnienie opracowano w trzech skalach. W skali mikro przygotowano projekt systemowego modularnego segmentu dla rodziny o różnej liczbie członków, w skali mezzo opracowano wariantowe zestawienia segmentów w formie kwartałów zabudowy, a w skali makro projekt objął zespół mieszkaniowy przeznaczony dla ponad trzech tysięcy mieszkańców uformowany za pomocą wspomnianych kwartałów (przy gęstości zaludnienia około pięćset osób na hektar, około 2 000 metrów kwadratowych dla działek pod centra lokalne). Istotnym elementem działań jest zapewnienie odpowiedniego standardu zamieszkiwania na poziomie każdej z trzech skal, dlatego zarówno segmenty, jak i układ kwartałowy zostały opracowane z zachowaniem odpowiednich parametrów wielkościowych.

bazar Uniwersalność + Kontekst, proj.: Maciej Chowan, student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

bazar Uniwersalność + Kontekst, proj.: Maciej Chowan, student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Tematem studenckiej części zadania było opracowanie projektu koncepcyjnego wspomnianego centrum lokalnego o funkcjach społeczno-kulturalnych i handlowych dla nowego osiedla modułowej zabudowy mieszkaniowej. Projekty były częścią specjalności na studiach magisterskich na WA PW — A3 — Architektura Technologii i Struktury — Kontekstu i Znaczenia, której kierowniczką jest prof. Wierzbicka. Integralną częścią zadania było opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wraz z architekturą ścian wnętrza urbanistycznego w otaczającej go przestrzeni publicznej. W skład cyklu wchodziły zajęcia z projektowania, seminarium i wykłady. Studenci z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WA PW, pod opieką architektów Jakuba Pieńkowskiego i Filipa Strzeleckiego oraz ekspertów — dr. Pawła Trębacza i prof. Anny Marii Wierzbickiej, pracowali nad koncepcją dwóch obiektów. Pierwszy miał być związany z usługami o charakterze społecznym (przedszkole + plac zabaw/skwer), drugi z usługami o charakterze komercyjnym (rzemiosłem oraz terenem handlu bazarowego).

bazar Tożsamość, proj.: Klaudia Setniewska i Julia Szuniewicz, studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

bazar Tożsamość, proj.: Klaudia Setniewska i Julia Szuniewicz, studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Studenci przeanalizowali potrzeby mieszkańców osiedla. Szczególną uwagę zwracali na problemy społeczne związane z przesiedleniem, które skutkują pojawieniem się nowych potrzeb (schrony, kwestia bezpieczeństwa, wychowanie nowego pokolenia w warunkach oderwania od domu) lub intensyfikacją do tej pory pomijanych (elastyczność rozwiązań mieszkaniowych, estetyka elewacji tworzących pierzeje przestrzeni publicznych), a także relacjami społecznymi i ich uwarunkowaniami przestrzennymi oraz komunikacyjnymi.

przedszkole Azyl, proj.: Monika Kozioł i Joanna Ubik, studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

przedszkole Azyl, proj.: Monika Kozioł i Joanna Ubik, studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Wykonane przez polskich i ukraińskich studentów prace zostały przedstawione publiczności podczas festiwalu 4 Design Days w Katowicach w styczniu 2023 roku. Praca nad podobnymi tematami zapoczątkowała wymianę doświadczeń i w przyszłości na pewno znajdzie kontynuację w postaci współpracy ­młodych architektów.

wystawa projektów studentów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

wystawa projektów studentów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

© Ilustracje dzięki uprzejmości autora

Aleksander BARANOWSKI

 

Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości Autora.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE