reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Neolith® osiąga status „carbon neutral”

29 czerwca '20

Neolith®, jeden z najbardziej zrównoważonych i ekologicznych materiałów dostępnych na rynku


W 2019 r. dzięki kompensacji śladu węglowego marka Neolith® nie wygenerowała emisji CO₂ na jakimkolwiek etapie prowadzonych procesów (gate-to-gate).

Carbon neutral

Aby uzyskać wysoce ceniony status „carbon neutral”, marka Neolith® zastosowała uznany na arenie międzynarodowej GHG Protocol i wdrożyła dynamiczną, kierowaną innowacjami strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, połączoną z taktyczną kompensacją emisji dwutlenku węgla o wysokiej wartości dodanej. Umożliwiło to osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla wszystkich prowadzonych działań, w szczególności dzięki pozyskiwaniu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że udało się wyeliminować nawet 7690 ton emisji CO.

Neolith® carbon neutral

Neolith® carbon neutral

Ponadto 90% odpadów generowanych przez Neolith® jest poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w działalności firmy lub autoryzowanych partnerów zewnętrznych; co stanowi dowód solidnego zobowiązania marki na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Powierzchnie Neolith® również stanowią urzeczywistnienie wspomnianych zasad, jako że nawet 48% składu płyt uzyskuje się z materiałów pochodzących z recyklingu (w zależności od modelu, aby wyświetlić certyfikaty, odwiedź stronę www.neolith.comzonade-descargas#certificados).

Dokonano także modernizacji parku maszyn w celu zwiększenia efektywności energetycznej, w szczególności pieca na trzeciej linii produkcyjnej, w którym zintegrowano instalację kontroli O₂ oraz ciśnienia umożliwiającą znaczne ograniczenie zużycia gazu. Należy do tego dodać ograniczenie zużycia oleju napędowego do zasilania wózków widłowych o 40%, a także zmniejszenie odpadów niebezpiecznych o 20%.

Ponadto zastosowano politykę na rzecz ograniczenia użycia jednorazowych elementów z tworzyw sztucznych, co stanowi niewielki, lecz istotny krok na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Mając na uwadze wizję, która przyświeca marce od momentu jej założenia, osiągnięcie statusu „carbon neutral” stanowi realizację jednego z najważniejszych celów firmy. Napawa mnie dumą fakt, że architekci, projektanci i konsumenci mogą wybierać powierzchnie Neolith, mając pewność, że inwestują w najbardziej przyjazny dla środowiska Kamień Spiekany dostępny na rynku, zwiększając w ten sposób ekologiczny charakter realizowanych projektów — opowiada Mar Esteve Cortés, Neolith® CMO.

 

Ziarnko piasku

Marka Neolith® zrealizowała również szereg przedsięwzięć ekologicznych zgodnie z przyjętą strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia mają na celu kompensację i absorpcję określonej ilości emisji CO₂. Z myślą o przyszłości, jedno z przedsięwzięć zasługujących na największą uwagę będzie realizowane w Ameryce Środkowej, a jego celem będzie ochrona i zachowanie wyjątkowej różnorodności biologicznej w ramach ochrony wybrzeża gwatemalskiego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to nie tylko zapewnienie możliwie jak najbardziej zrównoważonego i etycznego charakteru praktyk biznesowych, ale także dołożenie własnego ziarnka piasku na rzecz szerszej społeczności, a w szczególności jest to niesienie pomocy tym, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji — José Luis Ramón Neolith® CEO.

W ramach projektu Neolith® weźmie udział w staraniach na rzecz ochrony wyjątkowej różnorodności biologicznej w lasach i dżunglach, którymi wciąż może poszczycić się ten region, przyczyniając się do wyeliminowania czynników leżących u podstaw wylesiania poprzez efektywne egzekwowanie prawa, efektywne planowanie zagospodarowania terenu, działalność edukacyjną, stwarzanie możliwości gospodarczych oraz prowadzenie zrównoważonych inicjatyw w dziedzinie agroleśnictwa.

Bezpośrednim efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wyeliminowanie 4 mln ton CO₂ do roku 2021, co odpowiada emisjom generowanym przez 440 tys. gospodarstw domowych w skali roku. Biorąc pod uwagę czas trwania projektu, który przewidziany jest na okres 30 lat, wartość wyeliminowanych emisji CO₂ będzie bliska ok. 22 mln ton. Ponadto projekt zapewni istotne korzyści pod względem różnorodności biologicznej dzięki ochronie ponad 400 gatunków ptaków udokumentowanych w ramach projektu oraz siedlisk wielu gatunków ssaków i gadów, w tym 30 gatunków o dużej wartości przyrodniczej.

Nasze wysiłki w ramach projektu ochrony wybrzeża gwatemalskiego przyniosą wiele korzyści, nie tylko pod względem wyjątkowej różnorodności biologicznej regionu, ale także dla zamieszkującej go ludności. Umożliwią zachowanie siedliska przyrodniczego, zapewniając jednocześnie potrzebną stymulację społecznogospodarczą miejscowej ludności, jednej z najuboższych w całej Ameryce Środkowej — José Luis Ramón Neolith® CEO.

 

Więcej informacji na stronie firmy NEOLITH POLSKA w portalu A&B.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE