PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Nowoczesne rozwiązania grzewcze i wentylacyjne w budynku: oszczędność kosztów, oszczędność miejsca!

01 września '23

z cyklu „Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie – rozwiązania, trendy 2023”

Nowoczesne systemy grzewcze, wentylacyjne czy klimatyzacyjne zapewniają przede wszystkim komfort cieplny oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych. Ich zastosowanie to również oszczędność miejsca niezbędnego do montażu elementów wchodzących w skład systemu i możliwość przeznaczenia cennej przestrzeni w budynku na inne funkcje.

Współczesne energooszczędne systemy grzewcze w dużej mierze bazują na pompach ciepła. Według ostatnich badań Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (Port PC) dwa na trzy nowe budynki w Polsce wyposaża się w te urządzenia. Również w przypadku istniejących budynków obserwuje się wyraźny ruch w kierunku pomp ciepła. Nic dziwnego, to jedne z najefektywniejszych i najoszczędniejszych urządzeń grzewczych. Jako jedyne zapewniają ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenie pomieszczeń. Pozwalają stworzyć bezemisyjny, komfortowy i tani w eksploatacji system grzewczy, bazujący na zielonej energii. Największym zainteresowaniem inwestorów wciąż cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda. Wśród nich dostępne są m.in. urządzenia w wersji monoblokowej.

Monoblokowe pompy ciepła

Tak jak popularne urządzenia typu split, monoblokowe pompy ciepła pobierają energię skumulowaną w otoczeniu i zmieniają ją w ciepło przekazywane wodzie grzewczej w instalacji c.o., charakteryzując się przy tym wysokim współczynnikiem efektywności COP i wysoką klasą efektywności energetycznej. Jednak w przeciwieństwie do pomp ciepła typu split, w urządzeniach monoblokowych cały układ chłodniczy jest fabrycznie, hermetycznie zamknięty w jednej jednostce. Nawet jeśli pompy ciepła typu monoblok rozdzielone są na dwie jednostki, montaż urządzenia nie wymaga ingerencji w układ chłodniczy, gdyż łączy się je przewodami wodnymi. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia i usprawnia prace montażowe. Instalator nie musi też posiadać uprawnień do pracy z instalacjami chłodniczymi, a użytkowanie powietrznej pompy ciepła typu monoblok zwalnia z konieczności zlecania corocznych kontroli szczelności układu chłodniczego, które są niezbędne w przypadku splitów.

Wśród monoblokowych pomp ciepła znaleźć można m.in. urządzenia przeznaczone do montażu na zewnątrz (np. Vitocal 100-A). Pozwalają one zrealizować nowoczesny system grzewczy w budynku tak, aby zapewniał komfortowe ogrzewanie przy możliwie niskim zużyciu energii, a jednocześnie nie zajmował wiele miejsca. Instalacja pompy ciepła poza budynkiem zapewnia oszczędność miejsca wewnątrz pomieszczenia, co ma szczególnie duże znaczenie zarówno w przypadku modernizowanych budynków, jak i nowych o niedużej powierzchni.

Monoblokowa pompa ciepła Vitocal 100-A

Monoblokowa pompa ciepła Vitocal 100-A to urządzenie przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku. Po stronie pomieszczenia pozostają jedynie zbiornik wody użytkowej, bufor wody grzewczej oraz elementy wyposażenia hydraulicznego.

© Viessmann

W ofercie monoblokowych pomp ciepła znaleźć można również modele dedykowane do modernizowanych instalacji, które mogą pracować z temperaturą na zasilaniu do 70°C (np. Vitocal 250-A i Vitocal 252-A). Oznacza to, że modernizacja kotłowni z taką pompą ciepła nie wymaga przechodzenia na ogrzewanie niskotemperaturowe, a więc montażu podłogówki czy wymiany grzejników na nowe, przystosowane do pracy z niskimi temperaturami. Takie urządzenia mogą współpracować z istniejącymi grzejnikami. Brak konieczności ich wymiany pozwala zredukować koszty modernizacji systemu grzewczego w budynku i skraca przebieg prac modernizacyjnych.

Monoblokowa pompa ciepła Vitocal 250-A

Monoblokowa pompa ciepła Vitocal 250-A to urządzenie nowej generacji, które może współpracować z istniejącymi grzejnikami. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim pozwala maksymalnie zredukować koszty modernizacji.

© Viessmann

Niewidoczny system energetyczny

System grzewczy w budynku, nie tylko nie musi zajmować wiele miejsca, ale także nie potrzebuje rezerwowania osobnego pomieszczenia technicznego. Wszystkie jego elementy mogą być zamknięte w niewielkiej zabudowie i pozostawać całkowicie niewidoczne. Przykładem takiego rozwiązania jest innowacyjny system energetyczny Viessmann Invisible. W jego skład wchodzi powietrzna pompa ciepła, moduł wentylacji z odzyskiem ciepła i wilgoci, zbiornik wody użytkowej oraz kompletny osprzęt, a całość pozostaje ukryta za zabudową o głębności jedynie 27,5 cm wykonaną z paneli dekoracyjnych. Zamknięty w wąskiej zabudowie system Viessmann Invisible jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem pod względem funkcjonalności i komfortu użytkowania pomieszczenia od tradycyjnych pomieszczeń technicznych z wolnostojącymi urządzeniami instalacji grzewczej. Różne warianty ustawienia modułów (narożnikowo, rzędowo lub blokowo) dają możliwość optymalnego wkomponowania zabudowy w przestrzeń pomieszczenia, zapewniając jednocześnie maksymalną swobodę jego aranżacji.

Viessmann Invisible pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń w budynku i w efektowny sposób ukryć cały system grzewczy oraz wentylacyjny w dyskretnej zabudowie.

© Viessmann

Viessmann Invisible pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń w budynku i w efektowny sposób ukryć cały system grzewczy oraz wentylacyjny w dyskretnej zabudowie.

© Viessmann

Połączenie pompy ciepła i skutecznej wentylacji

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) stał się już standardowym wyposażeniem współczesnych budynków energooszczędnych. Idealnym uzupełnieniem w budynkach ogrzewanych kompaktowymi pompami ciepła jest m.in. moduł wentylacji Vitovent 300-F. Umożliwia on odzyskiwanie nawet 98% ciepła zawartego w usuwanym powietrzu i podgrzew napływającego powietrza zewnętrznego bez zużywania dodatkowej energii. Sterowanie centralą wentylacyjną jest intuicyjne i odbywa się za pomocą regulatora pompy ciepła. Takie rozwiązanie zapewnia optymalizację pracy całego systemu. Co ważne, rekuperator Vitovent 300-F zamontowany bezpośrednio przy pompie ciepła pozwala stworzyć harmonijnie dopasowaną do siebie jednostkę na powierzchni zaledwie 0,68 m².

Kombinacja centrali wentylacyjnej Vitovent 300-F z pompą ciepła w budynkach pasywnych pozwala z kolei zrezygnować z tradycyjnego wodnego systemu grzewczego i zastąpić go np. wodną nagrzewnicą powietrza.

Centrala wentylacyjna z rekuperacją Vitovent 300-F zapewnia elastyczną wentylację w domach niskoenergetycznych i pasywnych.

© Viessmann

Efektywne chłodzenie budynku

O komforcie osób przebywających w budynku w ogromnej mierze decyduje temperatura pomieszczeń. Powinna być ona optymalna zarówno w sezonie grzecznym, jak i poza nim, czyli także latem. Utrzymywanie komfortowej temperatury w kilku pomieszczeniach jednocześnie bez konieczności rozbudowywania instalacji o kolejne jednostki zewnętrzne zapewnia system klimatyzacji multisplit (Vitoclima 300-S). Umożliwia on podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej kilku jednostek wewnętrznych. Dzięki temu planując montaż klimatyzacji w budynku nie trzeba decydować, w których pomieszczeniach będzie panowała przyjemna temperatura latem, ani też zastanawiać się jak wygospodarować miejsce na montaż kilku jednostek instalowanych poza budynkiem. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia przyjemny chłód wszędzie, gdzie jest potrzebny, ale również poprawia estetykę instalacji i pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń wokół budynku, gdyż nie zajmują jej dodatkowe elementy systemu. Pojedynczą jednostkę zewnętrzną łatwiej jest również wkomponować w architekturę budynku, nie wpływając na jego ogólny wygląd. 

Vitoclima 300-S to system klimatyzacji typu multisplit, który umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej nawet do 5 jednostek wewnętrznych (ściennych lub kasetonowych) do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń.

© Viessmann

Vitoclima 300-S to system klimatyzacji typu multisplit, który umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej nawet do 5 jednostek wewnętrznych (ściennych lub kasetonowych) do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń.

© Viessmann

Więcej informacji na stronie firmy VIESSMANN Sp. z o. o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE