Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B

Nowy Europejski Bauhaus poszukuje przełomowych idei

09 lutego '22

Nowy Europejski Bauhaus poszukuje najlepszych pomysłów z zakresu ekologii, równości i ekonomii cyrkularnej. Realizacje i koncepcje można zgłaszać do końca lutego.

cztery kategorie

Erden Pure Walls

Finaliści NEB 2021 - ERDEN PURE Walls
PREFABRICATED UNSTABILISED RAMMED EARTH ELEMENTS FOR A SUSTAINABLE AND CIRCULAR BUILDING INDUSTRY
SCHLINS, AUSTRIA

fot. UE

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu. Do końca lutego zgłaszać można idee oraz realizacje w czterech kategoriach:

  • Reconnecting with nature (Przywracanie relacji z naturą)
  • Regaining a sense of belonging (Odzyskiwanie poczucia przynależności)
  • Prioritising the places and people that need it the most (Nadawanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują)
  • Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking (Kształtowanie produkcji w oparciu o zamknięty obieg surowców i wspieranie uzwzględniane całego cyklu życia)

doświadczeni i początkujący

MESH MESH

Finaliści NEB 2021 - MESH | MORPHOLOGY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY, HUMAN COMFORT
LA GRANDE MOTTE, FRANCE

fot. UE

W każdej z kategorii plebiscytu przyznane zostaną osobno nagrody za zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat projekty (I nagroda 30000 EUR, II nagroda 20000 EUR) oraz nagrody za idee i koncepcje osób do 30 roku życia (Wschodzący Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu - I nagroda 15000 EUR II nagroda 10000 EUR). Zespoły autorskie zgłaszanych inicjatyw mogą być obywatelami UE, ale mogą pochodzić także spoza wspólnoty. Projekty, które zgłaszają, muszą jednak dotyczyć terytorium Unii.

FAZ com as tuas mãos

Finaliści NEB 2021 - FAZ COM AS TUAS MÃOS (DO IT WITH YOUR HANDS)
LEIRIA, PORTUGAL

fot. UE

W każdej konkurencji jeden dodatkowy zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu publicznym (co daje w sumie dwie nagrody w ramach głosowania publicznego).

nowy europejski bauhaus

Inicjatywa nowy europejski Bauhaus skupia się wokół zagadnień codziennego życia i projektowych odpowiedzi na powszechne potrzeby. Akcja promować ma piękniejsze, bardziej zrównoważone i zapewniające większe włączenie społeczne miejsc, w których żyje się lepiej. Nagradzane projekty mają odpowiadać na globalne potrzeby i wyzwania, ale działać w lokalnej skali mniejszych społeczności, tworząc warunki dla transformacji w praktyce. Wraz z drugą edycją konkursu „Nowy europejski Bauhaus” temu transformującemu ruchowi nadal będzie towarzyszyć motto „piękno, zrównoważoność, wspólnota!”.

Więcej informacji o Nowym Europejskim Bauhausie znajdziesz w wywiadzie z Hubertem Trammerem.

zgłoszenia

NEB

Do konkursu można zgłaszać się za pośrednictwem specjalnej platformy nowego europejskiego Bauhausu. Wnioski można składać w ramach jednej kategorii i tylko w jednej konkurencji. Jedna osoba może złożyć wiele wniosków, pod warunkiem, że dotyczą one różnych przykładów lub różnych koncepcji/pomysłów. Ten sam kandydat nie może złożyć kilku wniosków w odniesieniu do tego samego przykładu lub tej samej koncepcji/tego samego pomysłu w ramach różnych kategorii lub konkurencji. Wnioski można będzie składać od 18.01.2022 do 28.02.2022 do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie.

Więcej informacji na stronie nagrody.

oprac.: Kacper Kępiński

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE