PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

06 grudnia '23

Mikroorganizmy towarzyszą nam od zarania ludzkości, są nieodłączną częścią życia. Wiele bakterii sprzyja człowiekowi, wspomagając prawidłowe działanie jego organizmu. Niestety istnieją również szkodliwe drobnoustroje, które mogą powodować choroby, nawet te śmiertelne.

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

© INGREMIO

Jedną z takich bakterii jest legionella pneumophila, która wywołuje groźną chorobę dróg oddechowych – legionellozę. Ostatnimi czasy pojawiło się więcej przypadków zachorowań niż zazwyczaj, mimo że nie jest to zagrożenie zupełnie nowe. O tym, jak duże jest ryzyko zakażenia legionellą, świadczy fakt, że u około 90% osób dorosłych znajdują się przeciwciała, co informuje o tym, że osoby te miały już kontakt z bakterią. W głowach wielu z nas pojawiają się pytania: w jaki sposób można złapać infekcję i co robić, by zminimalizować ryzyko pojawienia się legionelli w naszym otoczeniu. Zakażenie jest możliwe poprzez wdychanie wodno-powietrznego aerozolu, w którym znajdują się bakterie. Niebezpieczeństwo stwarzają więc miejsca, w których zbiera się wilgoć, między innymi takie jak instalacje wentylacyjne. W ich przewodach tworzy się niewidoczny dla ludzkiego oka szkodliwy biofilm, czyli kolonia bakterii. Aby zapobiec zachorowaniu, bardzo ważne jest utrzymywanie tego typu miejsc w czystości i prewencja przed rozwojem groźnych mikroorganizmów. Tutaj z pomocą przychodzi ochrona mikrobiologiczna SPECTRA.

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

© INGREMIO

W 2020 roku firma Ingremio stworzyła i opatentowała dodatek SPECTRA do tworzyw polimerowych, służący do ochrony mikrobiologicznej, który został zaimplementowany do przewodów wentylacyjnych AirFlex SPECTRA. SPECTRA została opracowana przy współpracy z naukowcami podczas wielomiesięcznych badań. Zawiera ona między innymi srebro i miedź znane z antybakteryjnego i antygrzybiczego działania. Bakteriobójcze działanie dodatku SPECTRA pierwszej generacji zostało potwierdzone badaniami właściwości przeciwbakteryjnych w teście 24-godzinnym, gdzie wyniki wskazały, że redukcja bakterii legionella pneumophila w przewodach wentylacyjnych wynosi ponad 66%. Natężenie występowania zakażeń wspomnianą bakterią nakłoniło firmę Ingremio do podjęcia dodatkowych działań, w wyniku czego zmodyfikowano strukturę dodatku SPECTRA i uzyskano spektakularny wynik redukcji bakterii legionella pneumophila na poziomie 99,94%. Przewody wentylacyjne AirFlex SPECTRA ze wzmocnioną ochroną mikrobiologiczną zostały wdrożone do produkcji pod koniec września bieżącego roku.

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

© INGREMIO

Należy podkreślić, że zastosowanie kanałów wentylacyjnych z ochroną mikrobiologiczną SPECTRA w budynkach wpływa na poprawę bezpieczeństwa osób, które w nich przebywają nie tylko chroniąc przed legionellą. Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA jest również skuteczna przeciwko innym groźnym dla ludzi bakteriom i grzybom. Zostało to potwierdzone w teście 24 godzinnym, gdzie otrzymano następujące wyniki skuteczności w redukcji bakterii: escherichia coli 98,0%, staphylococcus aureus 99,7%, legionella pneumophila 99,94%, pseudomonas aeruginosa 98,6%, salmonella enterica 99,7% – badania wg ISO 22196:2011. Badania skuteczności SPECTRY przed powstrzymywaniem rozwoju grzybów również wykazały ogromną efektywność, gdzie dla wszystkich badanych grzybów, tj. aspergillus brasiliensis, candida albicans, saccharomyces cerevisiae, penicillium expansum otrzymano wynik bliski 100% – badania wg ISO 846:2019.

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

© INGREMIO

Ważne jest również, że produkty w których zastosowano SPECTRĘ, dzięki unikatowej technologii jej produkcji są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Zawarte w niej substancje aktywne to głównie srebro oraz miedź. Badania migracji całkowicie potwierdzają, że bez względu na temperaturę, wilgotność czy inne czynniki substancje aktywne nie wydostają się z macierzy polimeru w której zostały umieszczone. Opracowana przez firmę Ingremio technologia produkcji SPECTRY, oprócz braku migracji zapewnia również brak jonizacji i elucji, co gwarantuje długowieczną, szacowaną na dziesiątki lat skuteczność w ochronie mikrobiologicznej na stałym poziomie.

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA, a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli

© INGREMIO

Inwestycja w bezpieczne przewody wentylacyjne AirFlex SPECTRA jest nieporównywalnie mniejszym kosztem, niż koszt i konsekwencje utraty zdrowia w wyniku zakażenia mikroorganizmami, które mogą się rozwinąć w nieodpowiedniej wentylacji. Dzięki postępowi w nauce i rozwojowi technologii mamy możliwość zadbać o czystość mikrobiologiczną powietrza, którym oddychamy – bezpieczeństwo i zdrowie są wartościami nie do przecenienia.

 

Więcej informacji na stronie firmy Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio-Peszel w portalu PdA

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE