Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Odporność termiczna posadzek żywicznych – 5 faktów, które warto znać

12 października '22


Wytrzymałość termiczna posadzek żywicznych
to zagadnienie złożone, które zawsze powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście, w połączeniu z występującymi w pomieszczeniu obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi. Ze względu na specyfikę produkcji żywności, która wiąże się z przechowywaniem surowców w chłodniach i mroźniach, a następnie obróbką w wysokich temperaturach oraz intensywnym czyszczeniem posadzek ciepłą wodą lub parą wodną, to właśnie w branży spożywczej wytrzymałość systemów posadzkowych na niską i wysoką temperaturę oraz tzw. szok termiczny ma szczególne znaczenie.


Eksperci marki Flowcrete, wiodącego producenta i dostawcy posadzek żywicznych, w tym rozwiązań dla zakładów spożywczych, przedstawiają 5 najważniejszych kwestii dotyczących wytrzymałości termicznej tych materiałów i technologii.

1. Wysoka temperatura zwiększa siłę oddziaływań mechanicznych i chemicznych

Obciążenia mechaniczne oraz chemiczne w połączeniu z działaniem wysokiej temperatury są o wiele bardziej niebezpieczne dla posadzki. Dzieje się tak m.in. dlatego, że posadzki niedostosowane do takich warunków mogą stawać się miękkie i plastyczne, a wówczas spada wytrzymałość posadzki i pod wpływem tych samych obciążeń dochodzi do większych zniszczeń. Ponadto wiele środków chemicznych pod wpływem wysokiej temperatury działa o wiele bardziej agresywnie, przez co degradacja posadzki następuje szybciej.

Posadzki Flowcrete Flowfresh

Posadzki Flowcrete Flowfresh

© Flowcrete

2. Najgroźniejszy dla posadzek jest tzw. szok termiczny

Szok termiczny to gwałtowna, dynamiczna zmiana temperatury. Występuje m.in. podczas mycia zimnej posadzki w chłodni ciepłą wodą lub na przykład wówczas, gdy rozgrzany wózek piekarniczy jest transportowany z pieca do innych stref zakładu. Szok termiczny jest szczególnie niebezpieczny ze względu na występujące na połączeniu posadzki żywicznej i betonowego podłoża naprężenia ścinające, które mogą prowadzić do rozwarstwienia czy też odspojenia posadzki od podłoża. Systemy posadzkowe, które wykazują zwiększoną odporność na szok termiczny, charakteryzują się podwyższoną elastycznością, umożliwiającą przenoszenie powstających sił wewnętrznych.

3. Grubość posadzki przekłada się na zakres jej odporności termicznej

Posadzki stosowane w zakładach spożywczych, czyli antybakteryjne systemy z grupy Flowfresh, zaprojektowane na bazie żywic poliuretanowych oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów, posiadają odporność na działanie niskich i wysokich temperatur. Przykładowo posadzki o grubości 6 mm (Flowfresh HF, Flowfresh RT oraz wariant antypoślizgowy Flowfresh SR stworzony z myślą o produkcji mokrej) odporne są na działanie temperatur w zakresie od -25°C do +90°C. Te same posadzki, ale o grubości 9 mm, mają już odporność termiczną od -40°C do +120°C.

4. Należy rozróżnić odporność na wysoką temperaturę przy ekspozycji stałej i okresowej

W przypadku obciążeń termicznych należy rozgraniczać ekspozycję stałą i okresową. Ekspozycja stała oznacza ciągły kontakt z mediami o wysokiej temperaturze, natomiast z ekspozycją okresową mamy do czynienia w sytuacji krótkotrwałego kontaktu, np. w wyniku sporadycznego rozlania się gorącej substancji na posadzkę. Z reguły, gdy producenci podają w tabelach z danymi technicznymi pojedynczą wartość temperatury w stopniach Celsjusza, oznacza to górną granicę temperatury, na którą posadzka jest odporna w przypadku długotrwałej ekspozycji. Odporność okresowa jest z reguły wyższa – nawet o 20°C.

Posadzki Flowcrete Flowfresh

Posadzki Flowcrete Flowfresh

© Flowcrete

5. Do posadzek o najwyższej odporności termicznej należą systemy chemoodporne

Posadzki w formie niekurczliwych systemów szpachlowych, które powstają na bazie winyloestrowej żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego, są odporne na stałą temperaturę nawet do +185°C przy grubości rzędu 10–15 mm. Ze względu na bardzo wysoką odporność chemiczną i mechaniczną znajdują one zastosowanie głównie w przemyśle ciężkim.

Jednym z pierwszych kroków przy wyborze posadzki do konkretnej inwestycji jest określenie warunków użytkowania. W przypadku, gdy w pomieszczeniu będzie panowała niska lub wysoka temperatura lub pojawi się ryzyko wystąpienia tzw. szoku termicznego, zawsze należy uwzględniać także przewidywane obciążenia chemiczne i mechaniczne. Warto skorzystać w tym zakresie ze wsparcia doradców technicznych – ekspertów od posadzek żywicznych, którzy na bazie swojej wiedzy i doświadczenia podpowiedzą, na jakie kwestie zwrócić uwagę i zaproponują odpowiednie rozwiązanie.

Więcej informacji na stronie firmy Tremco CPG Poland Sp. z o.o., posadzki Flowcrete w portalu A&B.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE