Treść pytania

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii odnośnie do przyjętego nazewnictwa dotyczącego kształtu dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym.

Czy dach namiotowy występujący w projekcie budowlanym, można zaliczyć do dachu wielospadowego?...

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje poniższy zapis: 
„dachy dwu- lub wielospadowe".

Opinia Zespołu Rzeczoznawców

W języku polskim przedrostki kilku czy wielo oznaczają, że czegoś jest więcej niż jeden. Z tego wynika, że „wielopołaciowy” czyli „wielospadowy” oznaczają dach, w którym występuje więcej niż jedna połać (spad). Dach namiotowy charakteryzuje się występowaniem na ogół czterech połaci. Niewątpliwie dach namiotowy występujący w projekcie budowlanym jest dachem wielospadowym.

Należy dodać, że część publikacji omawiających kształty dachów wyodrębnia dach namiotowy, jako szczególny rodzaj dachu wielopołaciowego, ale wynika to ze względu na różnice konstrukcyjne, a nie określenie kształtu bryły.

Zapisy planów miejscowych służą określeniu uwarunkowań przestrzennych dla zabudowy pozostawiając decyzje rozwiązań konstrukcyjnych projektantom, wobec czego wyodrębnienie dachów namiotowych pod względem konstrukcyjnym ze zbioru dachów wielopołaciowych nie ma znaczenia dla rozwiązań przestrzennych.

(ŁS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 13 stycznia 2021 r.

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE