Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji!
LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji! Facebook: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE YouTube: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE. Cykl rozmów LIVE
Zapraszamy na wydarzenie 19 marca o 13.00
JUTRO o 13!
DZISIAJ o 13!
TRWA LIVE!
RETRANSMISJA!
maksimize

Oświadczenie Charkowskiej Szkoły Architektury

15 marca '22

Od dwudziestu dni w Ukrainie trwa wypowiedziana przez Rosję wojna. Bestialskie działania agresorów wymierzone zostały nie tylko w wojsko, lecz także w cywilów. W obliczu tej tragedii publikujemy oświadczenie Charkowskiej Szkoły Architektury — wierząc, że już niedługo młodzi ukraińscy studenci będą mogli bezpiecznie wrócić do projektowania, przyczyniając się do odbudowy swojego kraju po wojnie.

Charków położony jest w północno-wschodniej części Ukrainy, jest to drugie z najludniejszych miast w tym kraju. Od początku wojny stało się celem rosyjskiego agresora, który widząc opór i siłę ukraińskiego społeczeństwa, każdego dnia decyduje się na ostrzał budynków cywilnych — obierając za cel bloki, szpitale i szkoły.

Niniejsze oświadczenie wydała Charkowska Szkoła Architektury.

wersja polska

Drodzy Przyjaciele,

Pierwsze tygodnie wojny, wypowiedzianej Ukrainie przez rosję [pisownia oryginalna], były dla Charkowskiej Szkoły Architektury niezwykle trudne. Wszyscy starali się wydostać z piekła, w które rosyjskie wojska zamieniły nasz Charków. Nasi nauczyciele i studenci są teraz względnie bezpieczni. Prawie wszyscy uciekli z Charkowa; niektórzy są wciąż w drodze do bezpiecznego miejsca.

Po tych dwóch tygodniach staramy się uspokoić i myśleć o naszej przyszłości. Charkowska Szkoła Architektury podjęła decyzję, że będzie kontynuować pracę i pozostanie w Ukrainie. W tym trudnym czasie musimy myśleć o dłuższej perspektywie, a jest nią kształcenie młodego pokolenia architektów, którzy pozostaną w Ukrainie i odbudują nasze miasta.

Staramy się również stać platformą komunikacji i dialogu pomiędzy naszymi przyjaciółmi a ekspertami z dziedziny architektury z różnych krajów, z wyjątkiem rosji, w celu odbudowy Charkowa i innych zniszczonych po wojnie miast.

Wsparcie, jakiego udziela nam obecnie europejska społeczność akademicka, oraz schronienie dla ukraińskich studentów są nieocenione, ale musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby skumulować siły i działania w Ukrainie.

Obecnie szkoła zmieniła swój program, wznawiając naukę przez internet. Nie jest to łatwe, ponieważ wielu z naszych studentów i wykładowców nie ma teraz do niego stałego dostępu. Wszyscy angażujemy się w wolontariat. Kilku z naszych studentów i pracowników wstąpiło do wojska. Pozostajemy z nimi w kontakcie, wspieramy się w szkoleniu bojowym. Wszyscy wrócimy do naszych zniszczonych miast z nową wiedzą i doświadczeniem, by je odbudować.

Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy! Dlatego, mimo straszliwej wojny, ściśle współpracujemy z mieszkańcami i środowiskiem architektów, aby (od)budować nasz kraj.

wersja angielska

Dear Friends,

The first weeks of the war, announced to Ukraine by russia, was extremely difficult for the Kharkiv School of Architecture. Everyone tried to get out of the hell into which russian troops turned our Kharkiv. Our teachers and students are now relatively safe. Almost all fled Kharkiv; some are still on their way to a safe place.

After these two weeks, we try to calm down as much as possible and think about our future. Kharkiv School of Architecture has decided that we will continue working and staying in Ukraine. We need to think about the long term in this challenging time, and this is the education of our young generation of architects who remain in Ukraine and will rebuild our cities.

We also strive to become a platform for communication and dialogue between our friends and expert architects from different countries except russia to rebuild Kharkiv and other destroyed cities after the war.

The support that European education community give us now and shelter to Ukrainian students is invaluable, but we must do everything possible to accumulate all forces and efforts in Ukraine.

The school is now reformatting its program, and we are resuming online learning. It is not easy, as many of our students and faculty now do not have an uninterrupted Internet connection. We are all involved in volunteering. Several of our students and staff have joined the defense and the army. Nevertheless, we need to keep in touch, support each other and continue training in combat because we all will return to our destroyed cities with new knowledge and experience to rebuild them.

We do believe in Ukrainian victory! Therefore, despite the horrific war, we have been working closely together with locals and the architectural community to (re) build our country.

Oświadczenie można znaleźć na facebooku Kharkiv School of Economy.

jak pomagać społeczności ukraińskiej?

Przypominamy o zweryfikowanych zbiórkach na rzecz pomocy dla społeczności ukraińskiej (Zobacz tutaj), oraz akcji rozpoczętej przez NIAiUInstytut Dizajnu w Kielcach — pomagającej w poszukiwaniach pracy w branży kreatywnej dla uchodźców (Zobacz tutaj).

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE