LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji!
LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji! Facebook: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE YouTube: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE. Cykl rozmów LIVE
Zapraszamy na wydarzenie 19 marca o 13.00
JUTRO o 13!
DZISIAJ o 13!
TRWA LIVE!
RETRANSMISJA!
maksimize
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pakt dla Przestrzeni w Radio Kraków

25 stycznia '24

Dwa miesiące temu, podczas Prologu Open Eyes Economy Summit — Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, przedstawiciele rozmaitych środowisk — architektonicznych, urbanistycznych, deweloperskich, naukowych, kultury, mediów i miejskich aktywistów — uroczyście podpisali Pakt dla Przestrzeni Krakowa, deklarację wspólnej troski o lepszą przestrzeń miasta. O każdym z jego postulatów posłuchacie w Radio Kraków.

Pakt dla Przestrzeni, którego inicjatorką jest Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B, składa się z dziesięciu postulatów dotykających zagadnień związanych z tworzeniem spójnej, przemyślanej i inkluzywnej polityki przestrzennej. To oddolna odpowiedź na kosztowny chaos przestrzenny, niekontrolowane rozlewanie się miasta i rozproszenie głosów osób zainteresowanych naprawą tego stanu rzeczy.

nagranie z oficjalnej inauguracji Paktu

© Open Eyes Economy Summit

Wypracowany przez grono specjalistów dokument wzywa do harmonijnego kształtowania przestrzeni i spójnej polityki, która poprawi jakość życia w mieście, prowadzenia otwartej debaty na tematy związane z przestrzenią, zdefiniowania i przyjęcia standardów urbanistyczno-architektonicznych, które przyczynią się do tworzenia zdrowego i inkluzywnego miasta, świadomego wykorzystywania zasobów wobec wyzwań klimatycznych, rewitalizacji przestrzeni, transparentności pracy administracji publicznej, wybierania najlepszych rozwiązań w drodze konkursów, przywrócenia rangi instytucji architekta miasta, udostępniania opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz stworzenia przestrzeni dla wymiany myśli, konsultacji i edukacji.

O Pakcie dla Przestrzeni opowiada prof. Magdalena Kozień-Woźniak,  dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

© A&B

Zobacz pełną treść dokumentu w postaci pdf: PAKT DLA PRZESTRZENI

Pakt dla Przestrzeni w Radio Kraków

Poszczególne postulaty Paktu dla Przestrzeni omawiane są w każdy czwartek o godzinie 14:10 w audycji Jacka Bańki w Radio Kraków, zachęcamy do słuchania rozmów online:

     1. Ład przestrzenny: o tym, czy ład przestrzenny decyduje o kształcie wszystkich polityk miejskich, opowiadają Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B i Marceli Łasocha, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków.

     2. Debata: o tym, jak debatować o przestrzeni rozmawiają Małgorzata TomczakKrzysztof Gorlich, były wiceprezydent Krakowa.

     3. Standardy urbanistyczno-architektoniczne: o standardach, które uszczegółowiałyby zapisy zawarte w miejscowych planach, opowiadają Małgorzata Tomczak i Bartłomiej Kisielewski, architekt z pracowni Horizon Studio.

     4. Wyzwania klimatyczne: o mieście wobec zmian klimatycznych rozmawiały Małgorzata Tomczak i Magdalena Milert, architektka, twórczyni bloga Pieing, ekspertka ds. przestrzeni Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

     5. 3 x Re: o rewitalizacji, odzyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu w mieście opowiadali Małgorzata Tomczak i Marek Grochowiczgeograf, doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

     6. Integracja działań: o idei stworzenia międzywydziałowej struktury, która prowadzić będzie procesy przestrzenne miasta, rozmawiali Małgorzata Tomczak i Piotr Legerski, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

     [JUŻ WKRÓTCE]

     7. Konkursy: o poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w konkursach architektonicznych opowiedzą Małgorzata Tomczak i Magdalena Buczyńska-Zapała, p.o. prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

     8. Architekt Miasta: o konieczności przywrócenia rangi instytucji architekta miasta rozmawiać będą Małgorzata TomczakJanusz Sepioł, Architekt Miasta Rzeszowa.

     9. MKUA: o działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczo-opiniującego opowiedzą Małgorzata Tomczak i Tomasz Janowski, członek Rady Programowej Open Eyes Economy.

     10. Urban forum: o działaniach związanych z wymianą myśli i partycypacją społeczną opowiedzą Małgorzata Tomczak i Bartłomiej Kisielewski, architekt z pracowni Horizon Studio.

Zaproszenie do sygnowania Paktu jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jeśli chcą państwo dołączyć do grona sygnatariuszy, zapraszamy do kontaktu: PAKTDLAPRZESTRZENI@GMAIL.COM

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE