Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Plac Bankowy do zmiany? Ma być więcej zieleni i przestrzeni do odpoczynku

17 maja '24
w skrócie
  1. Urząd Miasta Warszawy zaprezentował projekt placu Bankowego, opracowany przez pracownię Mau Mycielski Architecture&Urbanism, zgodnie z założeniami strategii #Warszawa2030 i projektu „Nowe Centrum Warszawy”.
  2. Konsultacje społeczne, obejmujące spacer badawczy, spotkania, ankiety online i warsztaty charrette, poprzedziły stworzenie projektu placu Bankowego.
  3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez rozszczelnienie terenu, sadzenie nowych drzew i zastosowanie zielonych torowisk ma sprzyjać funkcjom rekreacyjnym.
  4. Plan metamorfozy obejmuje także stworzenie przestrzeni dla usług gastronomicznych, wydarzeń kulturalnych oraz unifikację rozwiązań w nawierzchniach i małej architekturze.
     
  5. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu AiB

Uspokojenie ruchu, więcej zieleni i miejsca do spotkań i odpoczynku. Tak w przyszłości ma zmienić się charakter aż trzech placów w Warszawie: Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. Warszawski magistrat przedstawił koncepcję pierwszego z nich.

nowe życie w centrum stolicy

Urząd Miasta stołecznego Warszawy zaprezentował koncepcję placu Bankowego, która ma wpisać się w założenia strategii rozwoju gminy #Warszawa2030 i projekt „Nowe Centrum Warszawy”. Projekt opracowała pracownia Mau Mycielski Architecture&Urbanism.

Stworzenie projektu poprzedzono konsultacjami społecznymi, również przeprowadzonymi przez tę samą pracownię. W ramach działań konsultacyjnych zorganizowano spacer badawczy, spotkania w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego, ankiety online czy warsztaty charrette. Istotne było również wzięcie pod uwagę zaleceń konserwatorskich.

projekt „Nowe Centrum Warszawy” zakłada również przebudowe trzech placów, w tym przestrzeni, której projekt został zaprezentowany

projekt „Nowe Centrum Warszawy” zakłada również przebudowę trzech placów, w tym przestrzeni, której projekt został zaprezentowany

© UM Warszawa | Mau Mycielski Architecture&Urbanism

co się zmieni?

Przestrzeń placu Bankowego wymagała daleko idącej metamorfozy od wielu lat. Najbliższa okolica, obok której urzęduje prezydent Warszawy, służyła jako parking. Organizacja ruchu opracowana została w dwóch wariantach. Jednym z elementów zmiany przestrzeni jest wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego do prędkości tempo 30. Ulica zostanie uspokojona również przez wprowadzenie kontrapasa autobusowo-rowerowego.

koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

© UM Warszawa | Mau Mycielski Architecture&Urbanism.

Jednym z głównych celów koncepcji ma być wprowadzenie większej ilości powierzchni biologicznie czynnej. Do nich należy rozszczelnienie jak największej ilości terenu, posadzenie nowych drzew, zwiększenie przechwytywania wody opadowej czy zastosowanie zielonych torowisk.

Większa ilość przestrzeni zielonych ma również sprzyjać funkcjom rekreacyjnym, na obszarach, które przez wiele lat służyły wyłącznie za parking. Jednym z elementów jest wprowadzenie placu z fontanną. W części placu zlokalizowano przestrzeń dla usług gastronomicznych i dla wydarzeń kulturalnych. Istotnym elementem projektu jest również unifikacja rozwiązań stosowanych w nawierzchniach i małej architekturze.

W ramach opracowywania koncepcji autorzy zaproponowali również schemat etapowania inwestycji. Realizacja podzielona została na cztery etapy. Pierwszy dotyczy metamorfozy głównej części skweru i placyku na ciągu ulic Senatorskiej i Elektoralnej. Kolejny to przebudowa ulicy Marszałkowskiej na placu Bankowym. Trzeci etap to przebudowa torowiska ze skrzyżowaniem z aleją Solidarności i ulicą Andersa. Ostatni etap to realizacja dwóch skwerów: przed Błękitnym Wieżowcem i wzdłuż wschodniej pierzei.

wizualizacja aksonometryczna z lotu ptaka

wizualizacja aksonometryczna z lotu ptaka

© UM Warszawa | Mau Mycielski Architecture&Urbanism

znane koszty, nieznany czas rozpoczęcia

Opracowana koncepcja zawiera kosztorys z podziałem na cztery branże. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 169 milionów złotych. Biorąc pod uwagę proces etapowania, koszty zostaną rozłożone w czasie. Nie znany jest termin rozpoczęcia prac ani ich zakończenia — może minąć kilka lat, jak w przypadku placu Pięciu Rogów.

Kierunek został obrany — najbliższe otoczenie tak istotnej przestrzeni w Warszawie powinno przejść absolutną metamorfozę, o którą to miejsce prosi się od lat. Szkoda, że dalej nie wiadomo, kiedy do niej dojdzie.

na przestrzeń placu Bankowego ma zostać wprowadzona zieleń wysoka i niska

na przestrzeń placu Bankowego ma zostać wprowadzona zieleń wysoka i niska

© UM Warszawa | Mau Mycielski Architecture&Urbanism

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE