Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Reforma planowania przestrzennego. Gminy mogą liczyć na duże wsparcie finansowe

14 lutego '24

Prawie 900 milionów złotych — tyle będzie wynosić budżet konkursu, który ma wesprzeć gminy we wdrażaniu reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt dokumentacji konkursowej i ogłosiło trwające do 22 lutego br. konsultacje.

Projekty mogą opiniować wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Konsultacje dotyczą wyboru przedsięwzięć do objęcia bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa).

Konsultacje prowadzone są w formie zgłaszania wniosków, w których należy wskazać uwagę, propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz treści proponowanego zapisu. Uwagi należy zamieścić w formularzu, który stanowi odrębny załącznik. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo wersją regulaminu konkursu, gminy będą miały szansę na sfinansowanie przygotowania i uchwalenia:

  • planu ogólnego gminy,
  • gminnego programu rewitalizacji
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany muszę być zgodne z nowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak czytamy w regulaminie — inwestycja jest ukierunkowana na wsparcie gmin w przygotowaniu planów ogólnych, przy czym celem jest, aby 80% gmin w Polsce przyjęło plany ogólne.

Budżet na realizację zadań pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i wynosi około:

  • 458 mln zł — przygotowanie i uchwalenia planów ogólnych gminy,
  • 94 mln zł — przygotowanie i uchwalenia gminnych programów rewitalizacji,
  • 316 mln zł — przygotowanie i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt przewiduje, że nabory w konkursie będą mogły trwać do 31 maja 2026 roku.

Oprócz regulaminu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało dziesięć załączników, w których znajdują się między innymi: kryteria wyboru przedsięwzięć, wzory wniosków i umów oraz wykazy maksymalnych kwot wsparcia na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego, oraz gminnego programu rewitalizacji dla każdej gminy.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE