NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ro3kvit – miejska koalicja w poszukiwaniu metodologii odbudowy Ukrainy

26 maja '22

Eksperci z dziedziny urbanistyki, planowania, mieszkalnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz tematów pokrewnych, takich jak ekonomia, prawo, energia czy socjologia, stworzyli koalicję, która zajmie sie poszukiwaniem dróg odbudowy ukraińskich miast. Ro3kvit będzie działać jako sieć open-source w ścisłej współpracy ze studentami i mieszkańcami, którzy mogą się przyłączyć, dzieląc się pomysłami i wiedzą.

nowe znaczenie rewitalizacji

Głównym obszarem działalności Ro3kvitu będzie opracowanie metodologii fizycznej odbudowy miast i infrastruktury Ukrainy. Skupieni w koalicji eksperci zapowiadają projektowanie z myślą o najbardziej pilnych potrzebach, które należy zaspokoić już teraz, a jednocześnie rozwijanie długoterminowych strategii, w które wpisywane będą podejmowane działania. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i politykach miejskich, inicjatorzy akcji mają ambicję budowania progresywnych projektów w zakresie kształtowania przestrzeni miejskich, urbanistyki, współtworzenia organizacji i zrównoważonego rozwoju. Wśród podejmowanych już teraz działań wymienić można debaty publiczne, wspieranie powstawania lokalnych planów działania oraz tworzeni od podstaw nowych strategii dla dotkniętych działaniami wojennych miast miast, w których słowo „rewitalizacja” nabiera zupełnie nowego wymiaru.

współpraca

ro3kvit - ekipa Ro3kvit - ekipa

Ekipa ro3kvitu

Praca ro3kvitu odbywa się w oparciu o robocze grupy tematyczne, które informują się nawzajem o postępach badań i uzupełniają wypracowane w innych zespołach rozwiązania. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu wykorzystana może być wiedza ekspertów z wielu dziedzin, a powstające strategie odpowiadają na jak najszerzej nakreślone oczekiwania. Najważniejsze w tym procesie pozostają jednak społeczności lokalne, które są głównymi interesariuszami, partnerami rozmów i współtwórcami powstających rozwiązań. Tematy są planowane z uwzględnieniem różnych harmonogramów, aby rozpocząć wdrażanie pomysłów tak szybko, jak jest to możliwe, i przygotować się na inne, które mogą być wdrożone dopiero później.

Inauguracja działań

inauguracja działania grupy

Jesteśmy szybcy, ale ostrożni, elastyczni, ale solidni, kreatywni i profesjonalni.

Ro3kvit

wojna i odbudowa równocześnie

Charków

Rozpoczynanie otwartej dyskusji o odbudowie kraju, w trakcie wciąż trwającej wojny jest delikatnym tematem i wymaga dużej ostrożności. Nic więc dziwnego, że propozycje projektowania odbudowy wysuwane przez starchitektów takich jak Norman Foster, są odbierane z rezerwą i nieufnością. Ro3kvit do udziału w pracach zaprasza także osoby i instytucje spoza Ukrainy, z zastrzeżeniem że powinny dysponować doświadczeniem w pracy w tym kraju. Takie podejście ma zapewnić przynajmniej częściową znajomość kontekstu prowadzonych działań i większą wrażliwość. Z działaniami nie można czekać – Ukraińcy i Ukrainki muszą być gotowi, aby podołać wszystkim ogromnym zadaniom, które przed nimi stoją. Nie tylko budynki, infrastruktura i miasta zostały zniszczone w czasie wojny, zmieniła się również sytuacja geopolityczna. Całkowitej wymianie lub przebudowie poddać będzie trzeba infrastrukturę energetyczną, transportową czy informatyczną.

Inauguracja działań

inauguracja działania grupy

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE