SARP Oddział Gorzów Wielkopolski

"Prezeska oddziału w kadencji 2019–2023: Agnieszka Wasielewska‑Prychoda
Celami SARP są:
dbałość o jakość architektury i środowiska — zbudowanego oraz naturalnego — pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu.

Działalność SARP dotyczy gospodarki przestrzennej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ma charakter naukowy.

Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich uchwalony podczas Walnego Zjazdu Delegatów dnia 12 grudnia 2015 r.

SARP oddział Gorzów Wlkp. oferuje:
organizację prezentacji firm budowlanych pragnących poinformować o nowych technologiach i produktach, organizację szkoleń z branży budowlanej, organizację konkursów architektoniczno-urbanistycznych, organizację dyskusji traktujących o architekturze i urbanistyce regionu i organizację wycieczek tematycznych.

Do SARP mogą należeć: architekci posiadający dyplom wyższej uczelni akademickiej o profilu architektonicznym, osoby nie będące architektami, których praca związana jest z architekturą i służy jej rozwojowi lub które w sposób szczególny zasłużyły się dla SARP."

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE