SARP Oddział Radom

Prezeska oddziału w kadencji 2019–2023: Magda Wielogórska.

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) realizuje swoje cele między innymi poprzez działania o charakterze twórczym, naukowym i edukacyjnym, wspieranie roli i statusu architektów w procesie projektowania i realizacji inwestycji, uchwalanie zasad etyki zawodu architekta oraz egzekwowanie ich przestrzegania, przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz promowanie, organizowanie i udział w organizacji konkursów architektonicznych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE