Zobacz w portalu A&B!
Silka Tempo Light - Szybkie i lekkie budowanie
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt zabudowy wielorodzinnej w Radomiu

27 sierpnia '20

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator ogłosiło otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno‑architektonicznej zespołu zabudowy wielorodzinnej i zieleni przy ulicy Stasieckiego w Radomiu.

Teren o objęty opracowaniem konkursowym zlokalizowany jest w południowo‑zachodniej części Radomia na terenie osiedla Borki, u zbiegu ulic Dębowej i Stasieckiego, w sąsiedztwie między innymi zalewu Borki i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zaprojektowane budynki powinny mieć maksymalnie sześć kondygnacji nadziemnych, mieścić wyłącznie lokalne mieszkalne z towarzyszącymi pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi oraz uwzględniać walory ekspozycji widokowej na stronę południowo‑zachodnią (zalew Borki).

kalendarium:

ogłoszenie konkursu 7.08.2020 r.
zadawanie pytań dotyczących składania wniosków do 21.08.2020 r.
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków do 28.08.2020 r.
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 4.09.2020 r. do godziny 12:00
zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do konkursu do 18.09.2020 r.
składanie pytań dotyczących regulaminu do 25.09.2020 r.
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu do 5.10.2020 r.
składanie prac konkursowych do 4.12.2020 r. do godziny 12:00
zawiadomienie o wynikach konkursu 18.12.2020 r.

Sąd Konkursowy:

Mariusz Antos, przewodniczący Sądu Konkursowego (SARP oddział Radom), Paweł Rybak, sędzia referent (SARP oddział Radom), Magda Wielogórska (SARP oddział Radom), Paweł Majkusiak (SARP oddział Warszawa) i przedstawiciele RTBS Administrator: Małgorzata Kwaśniewska, Katarzyna Wieteska, Remigiusz Barwicki, Rafał Kicior, Daniel Wilk oraz Ireneusz Dąbrowski.

nagrody:

1. nagrodazaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo‑kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane, a w przypadku sytuacji zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji wypłata nagrody w wysokości 15 000 PLN.

2. nagroda — 11 000 PLN oraz w przypadku, gdy z przyczyn wskazanych wyżej, dotyczących uczestnika, który otrzymał 1. nagrodę, zawarcie z nim umowy na wykonanie ww. zamówienia stanie się niemożliwe, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo‑kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane.

3. nagroda — 8 000 PLN oraz uprawnienie do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo‑kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane, w przypadku gdy z przyczyn wskazanych wyżej, dotyczących uczestników który otrzymali 1. i 2. nagrodę, zawarcie z nimi umowy na wykonanie ww. zamówienia stało się niemożliwe.

Dwa wyróżnienia w wysokości 2 500 PLN.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej organizatorów.

 
oprac. red.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE