NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przegląd konkursów architektonicznych – styczeń 2024

01 lutego '24

Architektura&Biznes od kilku lat tworzy bazę konkursów architektonicznych w Polsce, która pozwala na prezentację prac konkursowych oraz buduje ich archiwum. Dlatego co miesiąc będziemy publikować #Przegląd Konkursów, cykl, w ramach którego zaprezentujemy niedawno ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy projektowe.

Nowy cykl tworzyć będą dwie części  zbiory konkursów opublikowanych i rozstrzygniętych w danym miesiącu. #PrzeglądKonkursów będzie ukazywał się w ostatni dzień każdego miesiąca.

konkursy rozstrzygnięte w styczniu 2024 roku

Renowacja 2024

Podczas 4DesignDays Stowarzyszenie Fala Renowacji wraz z PTWP ogłosiło wyniki konkursu na modelową renowację. W konkursie chodziło o wyróżnienie renowacji, które przede wszystkim poprawiały efektywność energetyczną budynków. Nagrodzono pięć budynków w sześciu kategoriach.

Wyniki konkursu: RenOwacja 2024

wyniki konkursu RenOwacja2024

wyniki konkursu RenOwacja2024

© Fala Renowacja

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej „Łobzów Courtyard”

Politechnika Krakowska opublikowała wyniki koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Na konkurs wpłynęło 70 prac konkursowych. Celem studenckiego konkursu było zaprojektowanie budynku, który umożliwiłby organizację wykładów i wystaw, stworzyłby nowe możliwości spędzania czasu między zajęciami, a także oferowałby przestrzenie, w których studenci mogliby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania architektoniczne.

Wyniki konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

pierwszą nagrodę w konkursie na „Łobzów Courtyard” otrzymał Piotr Mazur

pierwszą nagrodę w konkursie na „Łobzów Courtyard” otrzymał Piotr Mazur

© Piotr Mazur

konkursy ogłoszone w styczniu 2024 roku

konkurs SARP 1054 — opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny — otrzymał numer konkursowy SARP 1054. Przedmiotem konkursu jest opracowanie nowej siedziby dla Teatru Lalek Banialuka. W ramach opracowania konkursowego należy stworzyć koncepcję z garażem na około 100 samochodów. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Termin rejestracji: do 6 lutego 2024 roku.

I Nagroda: 50 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

Więcej informacji o konkursie SARP 1054

konkurs SARP 1054 - opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

konkurs SARP 1054 — opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

© SARP Bielsko-Biała

Kaira Looro 2024

To już kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. Wyzwaniem stojącym przed tegorocznymi uczestnikami jest stworzenie projektu Centrum Macierzyństwa w Afryce. Obiekt ma zapewnić wsparcie dla opieki zdrowotnej podczas całego okresu ciąży. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub zespoły. Warunkiem jest, by przynajmniej jeden członek zespołu miał mniej niż 35 lat.

Termin rejestracji: do 14 maja 2024 roku (okresy rejestracji dzielone są na termin wczesny, standardowy i późny).

I Nagroda: 5 000 euro (dodatkowo nagrody stażowe, między innymi w Kengo Kuma and Associates)

Więcej informacji o konkursie Kaira Looro 2024

Kaira Looro 2024

Kaira Looro 2024

© Kaira Looro

konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim

Konkurs skierowany jest do studentów, których prace dotyczą rozwiązań przestrzennych dotyczących terenów leżących w województwie zachodniopomorskim. Prace oceniane są w trzech kategoriach:

  • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,

  • projektowanie architektoniczne,

  • architektura krajobrazu.

Termin rejestracji: do 7 lutego 2024 roku.

I Nagroda: 10 000 złotych

Więcej informacji o konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim

konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim

konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim

© Województwo Zachodniopomorskie

konkurs studencki na koncepcję fragmentu parku przy pałacu w Wąsowie

Konkurs ma charakter jednoetapowy i studialny — skierowany jest do studentów I i II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Koncepcję mogą opracowywać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie trzy osobowe. Projekt terenu o przeznaczeniu rekreacyjnym musi zawierać, plan zagospodarowania, projekt zieleni, trzy wizualizacje i projekty małej architektury.

Termin rejestracji: do 26 lutego 2024 roku.

I Nagroda: 3 000 złotych

Więcej informacji o konkursie na fragment parku przy pałacu w Wąsowie

konkurs studencki na koncepcję fragmentu parku przy pałacu w Wąsowie

konkurs studencki na koncepcję fragmentu parku przy pałacu w Wąsowie

© Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

VII edycja — Konkurs Architektury Ceglanej

Po raz kolejny rusza edycja konkursu na najlepsze studenckie projekty z wykorzystaniem cegły. Parterem organizacyjnym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: Dom Jednorodzinny i Budownictwo Przyszłości.

Termin składania prac: do 26 lutego 2024 roku.

I Nagroda: 5 000 złotych (w przypadku prac zbiorowych 2 500 złotych dla każdego ze współautorów) oraz dwumiesięczny płatny staż.

Więcej informacji o konkursie architektury ceglanej

VII edycja - Konkurs Architektury Ceglanej

VII edycja — Konkurs Architektury Ceglanej

© Konkurs Architektury Ceglanej

VII edycja — Dyplom z Archicadem

Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów i studentek (absolwentów, absolwentek) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. 

Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu.

Termin składania prac: do 29 lutego 2024 roku.

I Nagroda: 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad

Więcej informacji o konkursie Dyplom z ARCHICADEM

VII edycja - Dyplom z archicadem

VII edycja — Dyplom z archicadem

© Graphsoft Archicad

konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej. Zakres projektu obejmuje wystawę plenerową i stałą opowiadającą o losach westerplatczyków oraz kompleksowy projekt, instalacje i urządzenia wraz z instrukcjami użytkowania niezbędnymi do funkcjonowania wystawy.

Termin rejestracji: do 19 lutego 2024 roku

I Nagroda: 50 000 złotych i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej.

Więcej informacji o konkursie na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte

konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

© Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Konkurs na projekt budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w Rzeszowie

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej. Celem konkursu jest zaprojektowanie budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi oraz zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na potrzeby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

Termin rejestracji: do 16 lutego 2024 roku

I Nagroda: 40 000 złotych i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej.

Więcej informacji o konkursie na budynek biurowo-laboratoryjny w Rzeszowie

konkurs na projekt budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w Rzeszowie

konkurs na projekt budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w Rzeszowie

© Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie

 
Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE