Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zielone osiedle w Norwegii. Polacy wyróżnieni w konkursie Europan 17!

29 stycznia '24
w skrócie
  1. Zespół młodych architektów, w składzie Marta Lata, Mateusz Pietryga, Guðni Asgeirsson i Sarita Poptani, otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Europan 17 za projekt dotyczący obszaru Østmarka w Trondheim w Norwegii.
  2. Projekt skupiał się na zrównoważonym rozwoju miasta, jednocześnie dbając o ochronę ekosystemów w szybko rozwijającym się obszarze Østmarka.
  3. Zespół architektów postawił na umieszczenie budynków na obrzeżach terenu, tworząc otwartą przestrzeń krajobrazową oraz kompleksową sieć ścieżek rekreacyjnych.
  4. Architekci wykorzystali architekturę drewnianą dostosowaną do lokalnych warunków topograficznych, zwracając uwagę na równowagę między rozwojem miasta a troską o ekosystemy.
  5. Projekt integruje harmonijnie zieleń miejską z budownictwem, zwracając uwagę na ochronę przyrody i tworzenie przestrzeni sprzyjającej współistnieniu ludzi, roślin i zwierząt.
  6. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B.

Zespół młodych architektów w składzie: Marta Lata, Mateusz Pietryga, Guðni AsgeirssonSarita Poptani otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Europan 17. Spośród proponowanych europejskich obszarów wymagających interwencji projektowej architekci wybrali Norwegię i gminę Trondheim. Ich doceniony przez jury projekt to próba znalezienia rozwiązania w duchu idei zrównoważonego rozwoju i pogodzenia potrzeb rozwijającego się miasta z ochroną ekosystemów.

Tematem przewodnim 17. edycji Europanu było hasło Living cities: CARE (żyjące miasta: troska) Jak czytamy w opisie konkursu — troskę organizatorzy tłumaczą jako zaakceptowanie wewnętrznej wartości wszystkiego, co nas otacza, od ludzi po zwierzęta i rośliny, i uznaniu, że wszyscy mają prawo do istnienia i rozwoju. Nie chodzi tylko o zrozumienie, ale także o działanie.

Zdjęcie terenu Østmarka

zdjęcie terenu Østmarka

© archiwum organizatorów

zrównoważona regeneracja

Międzynarodowy konkurs skierowany był do osób poniżej czterdziestego roku życia zajmujących się zawodowo architekturą, architekturą krajobrazu i urbanistyką. W części dotyczącej Norwegii jako teren do działań projektowych uczestnicy mogli wybrać spośród pięciu lokalizacji w gminach Karmøy, Larvik, ArendalTrondheim. Zadaniem było zgłębienie tematu danej lokalizacji na wielu poziomach i w różnej skali.

Wizualizacja osiedla

wizualizacja osiedla

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

W gminie Trondheim wyzwaniem konkursowym było opracowanie rozwiązania dla terenu znajdującego się na półwyspie Lade — obszaru Østmarka. Znany jest on ze swojego zielonego krajobrazu i zróżnicowanej topografii, oraz natury objętej ochroną. Trondheim to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Norwegii, w związku z tym pełen natury obszar Østmarka staje się strategicznym terenem do zagęszczenia miasta.

Rzut terenu Plansza konkursowa

rzut terenu oraz projektowanych budynków

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

Zadanie projektowe polegało na znalezieniu rozwiązania w duchu idei zrównoważonego rozwoju i pogodzenia postępu oraz ochrony środowiska. Gęstsze miasto wymaga większej ilości usług i mieszkań. Decyzje te wywierają presję na istniejące zielone korytarze i siedliska. Jak ustalić priorytety oraz w jaki sposób wrażliwa i innowacyjna architektura może nie tylko złagodzić negatywne skutki rozwoju, ale także stworzyć koncepcje regeneracyjne dla miejskiego współistnienia zwierząt, roślin, a także ludzi?— pytali uczestników organizatorzy konkursu.

Zdjęcie terenu projektowego

zdjęcie terenu projektowego

© archiwum organizatorów

wyróżnie dla polskich architektów!

Prace nadesłane na konkurs oceniało jury w składzie: Ida Winge Andersen (przewodnicząca jury, architektka Rebuilding), Jacob Kamp (1:1 Landskab), Eli Grønn (Dyrvik Architects), Luis Basabe Montalvo (ARENAS BASABE PALACIOS ARQUITECTOS), Katariina Haigh (Asuntosäätiö), Ilkka Törmä (Outlines), Eili Vigestad Berge (Mustad Eiendom).

W części konkursu dotyczącej Trondheim przyznano I Nagrodę włoskiemu zespołowi za projekt A Home for All. II Nagroda powędrowała do zespołu w składzie: Alberto Roncelli, Nicole Vettore, Nathan Baudoin za projekt Østmarka Therapeutical Landscapes. Natomiast oba wyróżnienia otrzymały zespoły, które w składzie miały osoby z Polski! Doceniono Way to Care autorstwa Ady Jaśkowiec, Michała Strupińskiego, Kingi MurawskiejZuzanny Sekuły (o którym przeczytacie w tym artykule) oraz Østmarka Re-enacted, autorstwa zespołu w składzie: Marta Lata, Mateusz Pietryga, Guðni Asgeirsson (Islandia) i Sarita Poptani (Finlandia).

Zespół projektowy, od lewej: Sarita Poptani, Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga

zespół projektowy, od lewej: Sarita Poptani, Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga

© autorzy

Østmarka Re-enacted pozwala istniejącemu krajobrazowi dyktować układ budynków. Celem jest współistnienie z naturą oraz zbalansowane wprowadzenie zespołów mieszkaniowych i obiektów opieki. Budynki są umieszczone na skraju terenu, tworząc otwartą przestrzeń krajobrazową na linii północ-południe. Jest to jedyny projekt w konkursie, w którym budynki znajdują się na obrzeżach działki. Jury docenia podejście autorów do krajobrazu oraz proponowane kierunki i strukturę projektu. Ponadto jury podkreśla dobrą analizę i prezentację — czytamy w opinii jury.

Zdjęcie modelu, autorzy zachowali parkowy charakter terenu

zdjęcie modelu, autorzy zachowali parkowy charakter terenu

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

troska o ekosystemy

Norweskie Lade to unikalny półwysep, charakteryzujący się zielonym krajobrazem, zróżnicowanym ekosystemem i parkową strukturą przestrzeni, którą zajmują ważne instytucje miejskie. Ta charakterystyczna struktura sięga czasów, gdy półwysep zajmowały pola uprawne, a instytucje publiczne, takie jak szpital psychiatryczny miały otwarty widok na starannie zaaranżowane parki, pasy lasów i obsadzone drzewami drogi. Jednakże dzisiaj natura jest coraz bardziej redukowana przez zagęszczającą się urbanizację, a pozostałe na tym terenie ekosystemy są wypychane i zmuszane do dzielenia przestrzeni. Brak ludzkiej skali, priorytet dla ruchu samochodowego kosztem pieszych oraz utrata połączenia między ludźmi a naturą, a także między mieszkańcami, to kolejne problemy tego obszaru — opisują wyzwania autorzy wyróżnionego projektu.

Projekt Østmarka Re-enacted traktuje obszar konkursowy jak park, pozostawiając i wzmacniając ekologiczne połączenia na terenie. Wprowadzona kompleksowa sieć ścieżek rekreacyjnych zaprasza na spacer w kierunku wybrzeża Lade, jednocześnie dzieląc teren na sekwencję lasu, łąk dla owadów zapylających, ogrodów wspólnotowychalejek.

Wizualizacja domu opieki

wizualizacja domu opieki

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

architektura drewniana

Wykorzystując architekturę drewnianą specyficzną dla lokalnych warunków topograficznych, zespół stworzył obiekty, który sprzyjają połączeniu z naturą, jednocześnie chroniąc lokalną glebę i ekosystemy.

Większy budynek mieszkalny wykonany w konstrukcji drewnianej

większy budynek mieszkalny wykonany w konstrukcji drewnianej

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

Propozycja równoważy zapotrzebowanie na mieszkania, dom opieki i tereny zielone tworząc typologie, które zarówno regenerują, dostosowują się do terenu, jak i sprzyjają bliższej synergii między ludźmi a naturą. Budynki zostają umieszczone na obrzeżach terenu, tworząc ramę i sekwencyjną przestrzeń otwartą na otoczenie. Zabieg ten według autorów wesprze okoliczne lasy, tożsamość historycznego krajobrazu leczniczego oraz krajobrazu kulturowego.

Przekrój dużego budynku mieszkaniowego

przekrój dużego budynku mieszkaniowego

© Guðni Asgeirsson, Marta Lata, Mateusz Pietryga, Sarita Poptani

Architekci zaproponowali nowe budynki, które powstają przy użyciu prostej, drewnianej konstrukcji na palach. Bloki mieszkalne o wysokości dwóch do trzech pięter przekryte są nachylonymi metalowymi dachami, tworząc relację ze wzgórzem Kanonhaugen. Natomiast nowy dom opieki o prostej formie umiejscowiony jest wzdłuż zachodniej krawędzi lasu. Obszerne przestrzenie komunikacyjne otwarte na las i północne wzgórze Kanonhaugen łączą się z naturą i tworzą ramy wspierające zacieśnianie więzi społecznych. Lekka konstrukcja na palach pozwala zachować jak najwięcej gruntu, maksymalizując połączenie z naturą, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców domu opieki.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE