Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przegląd konkursów architektonicznych – luty 2024

04 marca '24

Architektura&Biznes od kilku lat tworzy bazę konkursów architektonicznych w Polsce, która zbiera informacje o aktualnych konkursach, pozwala na prezentację prac konkursowych oraz buduje ich archiwum. Dlatego co miesiąc publikujemy #PrzeglądKonkursów, cykl, w ramach którego zaprezentujemy niedawno ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy projektowe.

Nowy cykl tworzyć będą dwie części — zbiory konkursów opublikowanych i rozstrzygniętych w danym miesiącu. Przedstawiamy drugą odsłonę cyklu, w której zbieramy wyniki i ogłoszenia konkursów z lutego 2024 roku.

konkursy rozstrzygnięte w lutym 2024 roku

konkurs na opracowanie koncepcji centrum sportu i rekreacji na kampusie Ochota w Warszawie

Konkurs organizowany przez SARP

SARP o. Warszawa ogłosił wyniki konkursu organizowanego wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

Konkurs wygrało konsorcjum Bureau Babyn Michałowski i Biuro Projektów Lewicki Łatak. Przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia honorowe.

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji centrum sportu i rekreacji na kampusie Ochota w Warszawie

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji — „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota" — praca autorstwa Bureau Babyn Michałowski i Biuro Projektów Lewicki Łatak 

© Uniwersytet Warszawski, SARP o. Warszawa

konkurs studencki architektoniczny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

Konkurs kierowany do studentów organizowany był przez SARP Oddział Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP w ramach targów BUDMA 2024. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu zachodniego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim w Poznaniu.

Sąd konkursowy przyznał trzy pierwsze nagrody (ex aequo), dwa wyróżnienia (ex aequo) i jedno wyróżnienie honorowe.

Wyniki konkursu studenckiego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

jednoetapowy konkurs studencki architektoniczny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

jednoetapowy konkurs studencki architektoniczny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ — praca autorstwa Michała Szymańskiego i Piotra Banaszka

© SARP Oddział Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

konkurs „Przestrzeń coworkingowa”

Na początku lutego rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Zadaniem konkursowym był projekt przestrzeni do pracy w formule coworkingu, miejsca, które zapewniałoby użytkownikom zarówno prywatność, jak i szansę na utrzymanie kontaktu wzrokowego z innymi pracownikami. Konkurs kierowany był do młodych twórców.

Sąd konkursowy przyznał pierwszą i drugą nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Wyniki konkursu „Przestrzeń coworkingowa”

konkurs „Przestrzeń coworkingowa” - praca autorstwa Kacpra Klausa

konkurs „Przestrzeń coworkingowa” — praca autorstwa Kacpra Klausa

© Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

konkurs studencki na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie

W lutym 2024 roku rozstrzygnięto wewnętrzny konkurs studencki na projekt oddziału Narodowego Muzeum Morskiego – Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie. Konkurs zorganizował Wydział Architektury PG wraz z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Gminą Władysławowo. Przyznano pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

Wyniki konkursu studencki na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie

konkurs studencki na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie - praca autorstwa Ewy Bombalickiej i Alicja Jackowskiej

konkurs studencki na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie — praca autorstwa Ewy Bombalickiej i Alicja Jackowskiej

© Politechnika Gdańska, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

konkurs na uniwersalną koncepcję architektoniczną aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci

Konkurs został przeprowadzony we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i był skierowany do jego studentek i studentów. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Architektów Wnętrz. Przedmiotem konkursu było opracowanie uniwersalnej koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci z elastycznymi rozwiązaniami meblarskimi.

Sąd konkursowy przyznał I Nagrodę i wyróżnienie.

Wyniki konkursu na uniwersalną koncepcję architektoniczną aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci

konkurs na uniwersalną koncepcję architektoniczną aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci - praca autorstwa Oliwii Kędzińska, Lizavety Vizner

konkurs na uniwersalną koncepcję architektoniczną aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci — praca autorstwa Oliwii Kędzińskiej, Lizavety Vizner

© MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Wydział Architektury PWr

konkursy ogłoszone w lutym 2024 roku

XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

Konkurs organizowany przez SARP Kraków o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Termin rejestracji: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00

Nagroda: Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto)

Więcej informacji o XIV edycji Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

© SARP Oddział Kraków

UIA 2030 Award. II cykl międzynarodowego konkursu

Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat organizuje drugi cyklu konkursu UIA 2030 Award. Nagroda jest przyznawana co dwa lata i promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Termin rejestracji: do 12 kwietnia 2024 roku.

Więcej informacji o UIA 2030 Award.

UIA 2030 Award. II cykl międzynarodowego konkursu

UIA 2030 Award. II cykl międzynarodowego konkursu

© Międzynarodowa Unia Architektów UIA, UN-Habitat

konkurs Lider Dostępności 2024

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz dziewiąty organizują konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2024. Celem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Termin składania prac: do 18 marca 2024 roku.

Nagroda: Statuetka i dyplom otrzymany od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej informacji o konkursie Lider Dostępności 2024.

konkurs Lider Dostępności 2024

konkurs Lider Dostępności 2024

© Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)”

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina), Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny w Dubnie. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek. Każda osoba, lub zespół może złożyć jedną pracę konkursową.

Termin składania prac: do 30 kwietnia 2024 roku.

I Nagroda: 1000 euro

Więcej o międzynarodowym konkursie studenckim.

międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)”

międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)”

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina), Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny w Dubnie.

Konkurs „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich

Celem konkursu na zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek 4. lub 5. roku studiów jednolitych magisterskich, 1. lub 2. roku studiów magisterskich oraz ostatniego semestru studiów inżynierskich kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub urbanistyka. 

Termin składania prac: do 30 marca 2024 roku.

I Nagroda: Staż w pracowni FrantaGroup

Więcej szczegółów o konkursie na Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich”

konkurs „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich”

konkurs „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich”

© Gmina Siemianowice Śląskie

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE