Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Schöck Tronsole – ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi na klatkach schodowych

04 września '20


System Tronsole od firmy Schöck, który działa jako kompleksowe rozwiązanie akustyczne, skutecznie oddziela schody od spoczników, stropów i ścian. Składa się on z sześciu gotowych do montażu produktów, które mocuje się bezpośrednio do schodów. Elementy Schöck Tronsole skutecznie izolują akustycznie schody prefabrykowane i monolityczne, schody proste i zabiegowe oraz spoczniki stosowane na klatkach schodowych domów wielorodzinnych lub domów w zabudowie szeregowej. Wysoka jakość systemu sprawia, że rozwiązanie poprawia izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych niemalże o 10 dB w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi dla izolacji akustycznej.

Schöck Tronsole® typu Z

Schöck Tronsole® typu Z

Schöck Tronsole® typu Z

Element służący do akustycznego oddzielania spocznika (monolitycznego lub prefabrykowanego) od ścian klatki schodowej. Schöck Tronsole® typu Z sprawia, że nie trzeba wykonywać podłogi pływającej na spoczniku pośrednim. Dzięki jego zastosowaniu proces budowy zostaje zoptymalizowany, a spocznik pośredni może być wykonany w technologii filigranowej. I tak na przykład przy grubości płyty od 18 cm uzyskuje się niezakłócony przebieg spoiny, ponieważ element ścienny nie jest widoczny od spodu. Schöck Tronsole® typu Z składa się z elementu ściennego oraz z dostępnego opcjonalnie elementu nośnego typu Z Part T.

  • Element ścienny z ramką zamykającą, połączenie z płytą typu L
  • Tronsole® typu Z (element ścienny + element nośny) w standardzie osiąga klasę odporności ogniowej R120
  • Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania


Schöck Tronsole® typu T

Schöck Tronsole® typu T

Schöck Tronsole® typu T

Element służący do oddzielania akustycznego biegu schodów (monolityczny lub prefabrykowany) od spocznika lub płyty stropowej (monolitycznej lub prefabrykowanej). Schöck Tronsole® typu T łączy w sobie wysokie wymagania architektoniczne z łatwym montażem na budowie lub w zakładzie prefabrykacji. Przy jego zastosowaniu można wykonywać wszystkie standardowe grubości spocznika i szerokości klatki schodowej. Prosty profi l spoin umożliwia łączenie z jednolitą spoiną, biegnącą dookoła całego elementu. Przy zastosowaniu tego elementu nie trzeba wykonywać podpory konsoli na spoczniku i biegu.

  • Standardowo w klasie odporności ogniowej R90 dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej
  • Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania


Schöck Tronsole® typu F

Schöck Tronsole® typu F

Schöck Tronsole® typu F

Element służący do oddzielania akustycznego biegów schodów (części prefabrykowanych) od spoczników lub płyt stropowych (dostarczanych w formie prefabrykatu lub półprefabrykatu). To elementy, dające pełną pewność podczas montażu. Schöck Tronsole® jest mocowany przy pomocy zintegrowanych taśm przylepnych do prefabrykatu. Dzięki temu Tronsole® pozostają we właściwej pozycji także podczas montażu schodów. Oddzielenie biegu schodów i płyty stropowej sprawia, że do szczeliny nie dostanie się żaden brud, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka powstawania mostków dźwiękowych podczas prac wykonawczych.

  • Dostosowany dla głębokości podparcia 13–16 cm
  • Wydajne rozwiązanie zapewniające pewne wytłumienie akustyczne między biegiem schodów a spocznikiem/stropem
  • Dostępny w 5 różnych długościach. W standardzie dostępny w 2 poziomach wytrzymałości. Wyższe poziomy wytrzymałości dostępne na zamówienie. Klasa odporności pożarowej R120.
  • Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE