Agata Wala

Agata Wala jest studentką architektury na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W swojej twórczości eksploruje interakcje pomiędzy architekturą i rysunkiem, ich relacje i wzajemne oddziaływanie. Nierozerwalnym elementem jej prac oraz punktem wyjścia jest obserwacja otaczającego świata, to w nim dostrzec zjawiska, które stają się głównym bodźcem twórczości. Jej zainteresowania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki i ich wpływie na architekturę.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE