Agata Werochowska

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Architektury Wnętrz. Ukończyłam studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Odbyłam też semestralne studia w Bratysławie na Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. W projektowaniu szukam wrażliwości oraz otwartości na ludzką codzienność i naturalność. Szczególną wartość ma dla mnie tworzenie manualne i wynikająca z tego nieprzewidywalność. Proces tworzenia każdego projektu traktuję jako sposób wyrażania własnych emocji i przekonań oraz szansę na zdobywanie nowych doświadczeń.

„Głęboka architektura sprawia, że doświadczamy samych siebie jako pełnych i duchowych istot. Wszak taka jest rola każdego
dzieła sztuki.’’ — Juhani Pallasmaa, Oczy skóry: Architektura i zmysły

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE