Aleksandra Godycka

Studentka architektury na Politechnice Wrocławskiej, gdzie obroniła pracę inżynierską w styczniu 2022 roku.

Naukę łączy z pracą w zawodzie oraz liczną działalnością dodatkową — należy do koła naukowego BIMiŚ, a w trakcie studiów inżynierskich pełniła funkcję asystenta edukacyjnego. Była także wolontariuszką Fundacji Urban Memory w projekcie „Miejsca Pamięci i Zapominania”.

W swoich projektach skupia się na człowieku — jego potrzebach i dobrostanie. Dba o dostępność budynków oraz pozytywny wpływ architektury na samopoczucie przyszłych użytkowników.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE