Aleksandra Pytka

Pasjonatka architektury, którą traktuję jako dziedzinę sztuki, wpływającą na kształtowanie życia społecznego. Architektura to odpowiedzialność za tworzenie zgodne z etyką, moralnością i empatią wobec społeczeństwa i planety. Uczestnicząc w konkursach, podejmuję się różnych tematów i w ten sposób poszukuję odpowiedniej ścieżki dla rozwiązań architektonicznych które mają służyć, a nie stanowić spektakl indywidualnych fantazji. Pragnę zgłębić wiedzę na temat budownictwa hybrydowego. Zauważając pozytywne aspekty tej technologii chciałabym rozpowszechnić tę metodę budownictwa w Polsce, łamiąc stereotypowe podejście. Sektor budownictwa odpowiada za poważne zmiany klimatyczne, dlatego do architektów należy wprowadzenie nowych idei i zapewnienie o ich słuszności
oraz korzyści.

Gdybym miała wybrać cytat który podsumowuje moje podejście do projektowania. to zdecydowanie są to słowa Normana Fostera – „Jako architekt tworzysz w teraźniejszości, mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości, która jest właściwie nieznana.”

Chodzi o konsekwencję działalności architekta. Nasz utwór ma znaczący wpływ na człowieka i planetę. Wynikiem działań powinno być zapewnienie zdrowia i równowagi.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE