Alona Usychenko

Alona Usychenko urodziła się w Kijowie, gdzie zaczęła studia na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury, a później przeniosła się i ukończyła studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej. Obecnie kontynuuje studia na Politechnice, gdzie zdobywa tytuł magistra architektury. Alona zdobyła doświadczenie zawodowe, między innymi pracując w firmie Kruszewski-Architects. Aktualnie uczestniczy w programie Erasmus+ na Uniwersytecie w Nantes, gdzie poszerza swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE