Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pomysł na kryzys mieszkaniowy w Los Angeles. Nagrodzony projekt osiedla nad rzeką

04 marca '24
w skrócie
  1. Studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej — Zuzanna Bućko i Alona Usychenko zaprojektowały modułowy budynek mieszkalny, który można zainstalować pod mostem.
  2. Ich projekt T.R.U zdobył III Nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Los Angeles Affordable Housing Challenge” dotyczącym kryzysu mieszkaniowego.
  3. Jury doceniło ich sposób na dogęszczenie miasta, wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni wzdłuż rzeki i pod mostami oraz kreatywność projektową i elastyczność.
  4. Konstrukcja obiektu składa się z modułów wykonanych z prefabrykowanych, stalowych belek i paneli wykonanych z roślinnych materiałów m.in. kukurydzy.
  5. Autorki położyły również nacisk na zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu, proponując przestrzenie do sportu i relaksu oraz sklepy i restauracje.
  6. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B  

Zuzanna BućkoAlona Usychenkostudentki architektury Politechniki Warszawskiej zaprojektowały modułowy budynek mieszkalny, który mógłby powstać w Los Angeles. Ich projekt „Thrive Revive Unite” brał udział w międzynarodowym konkursie „Los Angeles Affordable Housing Challenge” dotyczącym kryzysu mieszkaniowegoi otrzymał III Nagrodę! Jury doceniło sposób na dogęszczenie miasta, wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni wzdłuż rzeki i pod mostami oraz kreatywność projektową.

Mapa wybranego fragmentu Los Angeles

mapa wybranego fragmentu Los Angeles

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

problemy mieszkaniowe w LA

Los Angeles Affordable Housing Challenge” było szesnastą edycją międzynarodowego konkursu organizowanego przez platformę Buildner, dotycząca projektowania dostępnych mieszkań. Uczestnicy mieli za zadanie zaproponowanie elastycznego, innowacyjnego projektu pilotażowego dla przystępnych cenowo mieszkań w Los Angeles. Miasto to zmaga się z gwałtownie rosnącymi czynszami, gentryfikacją, a dostępne mieszkania dla gospodarstw domowych o niższych dochodach stają się coraz rzadsze.

Thrive Revive Unite to projekt mieszkań w Los Angeles

obiekt może być zawieszony pod mostem

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

Zadaniem uczestników konkursu było zaproponowanie sposobu na rozwiązanie tych problemów. Zachęcano do przedstawiania elastycznych rozwiązań, które mogłyby zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkaniowe rodzin, singli oraz par. Organizatorzy nie podali konkretnej lokalizacji, gdyż chcieli, aby projekty był na tyle uniwersalne, żeby można było je zastosować w różnych częściach Los Angeles. Jury poszukiwało propozycji, które rzucają wyzwanie typowym wyobrażeniom o mieszkalnictwie i projektowaniu, zachowując jednocześnie element praktyczny, który mógłby potencjalnie doprowadzić do realizacji tych koncepcji. Projektanci mieli uwzględnić takie czynniki jak dostępność, udogodnienia oraz potencjalny wpływ na otaczającą społeczność i wpisanie się w krajobraz miejski. Ważnym aspektem było również zrównoważone projektowanie i zastosowanie systemów oraz funkcji energooszczędnych, minimalizujących wpływ na środowisko.

Projekt T.R.U

projekt T.R.U otrzymał III Nagrodę

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

studentki Politechniki Warszawskiej na podium!

Zgłoszone do konkursu prace oceniało jury w składzie: Persis Lam (Diamond Schmitt Architects, BETA), dr Steffen Lehmann (UNLV School of Architecture in Las Vegas), Christina Lennox (Brownstone), Maya Mahgoub-Desai (OCAD University, Moriyama Teshima Architects), Fotini Pitoglou (FORREC), Caitlin J. Saladino (The Lincy Institute and Brookings Mountain West), Yimeng Teng (Ro Rockett Design), Katrina Yin (JDS Development Group).

Przyznano trzy nagrody główne (I Nagroda dla Remedy Towers autorstwa zespołu z USA w składzie: Jihoon Kim, Brenna Elise Fransen), Buildner Sustainability Award oraz sześć wyróżnień.

III Nagrodę otrzymał projekt Thrive Revive Unite autorstwa Zuzanny Bućko i Alony Usychenko z Wydziału Architetktury Politechniki Warszawskiej.

Rzut projektu T.R.U  Studentki położyły nacisk na zieleń i tarasy

obiekt tworzy konstrukcja z prefabrykowanych, stalowych belek

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

Propozycja ta nie tylko zagęszcza system o nieskończonym potencjale, ale także aktywuje niezagospodarowane obszary nabrzeża — podkreśliła Fotini Pitoglou.
Lokalizacja nad rzeką LA pomaga w uzupełnianiu zabudowy i zapewnia niedrogie opcje mieszkaniowe. Doceniam wykorzystanie zrównoważonych materiałów budowlanych z odpadów z produkcji kukurydzy. Unikalna propozycja, która uwzględnia obecnie niewykorzystane obszary miejskie [...] — powiedziała Yimeng Teng.
Kluczową zaletą tej propozycji jest możliwość dostosowania jej do wdrożenia w niewykorzystanych przestrzeniach. Jednak podobnie, jak wiele kreatywnych projektów, koncepcja napotyka wyzwania w praktycznych wdrożeniach. Obejmują one złożoność planowania i budowy na istniejącej infrastrukturze. Podczas gdy przestrzenie zewnętrzne są dobrze przemyślane, należy zwrócić większą uwagę na planowanie przestrzeni wspólnych, biorąc pod uwagę potencjalne dodatkowe koszty — oceniła Maya Mahgoub-Desai.

Sposób transportu i składania modułów

sposób transportu i składania modułów

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

Thrive Revive Unite

Nagrodzone studentki mają pomysł na niewykorzystaną przestrzeń wzdłuż rzeki, w szczególności koncentrując się na obszarach pod mostami. Projekt jest zgodny z istniejącym master planem miasta, koncentrując się na integracji ścieżek rowerowych i terenów zielonych, a także wzbogacając go o niedrogie opcje mieszkaniowe w tej silnie uprzemysłowionej strefie. Autorki jako sposób na dogęszczenie zaproponowały modułową konstrukcję, która zostanie zawieszona pod istniejącymi konstrukcjami mostów.

T.R.U. wciela ideę „Thrive, Revive i Unite”. Thrive symbolizuje nasze zaangażowanie w stworzenie optymalnych warunków mieszkalnych, Revive oznacza ożywienie rzeki LA i jej otoczenia, podczas gdy Unite symbolizuje tworzenie przyjaznych połączeń dla pieszych oraz dynamicznej społeczności — mówią autorki.

Parter zajmują przestrzenie wspólne

parter zajmują przestrzenie wspólne

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

Projekt studentek PW charakteryzuje się elastycznościąadaptacyjnością, co pozwala na jego wdrożenie w różnych lokalizacjach wzdłuż rzeki i zawieszenie pod mostami. Dzięki dostosowaniu szerokości i wysokości umożliwia różnorodne formy i konfiguracje architektoniczne, przy wykorzystaniu minimalnej liczby prefabrykowanych elementów. Struktura proponowanego obiektu składa się z prefabrykowanych stalowych belek, składanych na miejscu w ramę konstrukcyjną. Ta rama jest następnie wypełniana ekologicznymi, prefabrykowanymi panelami wykonanymi z materiałów takich jak odpady z kukurydzy, sklejka, izolacja roślinna i szkło. Moduły oparte na siatce o wymiarach 3 × 3 × 3 m, minimalizują koszty transportu, a tym samym wpływ na środowisko.

Rzut mieszkań i przestrzeni wspólnych

rzut mieszkań i przestrzeni wspólnych

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

przyjazny dla mieszkańców i społeczności projekt

Autorki potraktowały priorytetowo wygodę przyszłych mieszkańców. Każde mieszkanie zawiera prywatny zielony taras, tworzący dodatkowe biologicznie czynne powierzchnie. Przestrzenie wewnątrz budynku i otaczające go tereny zielone sprzyjają poczuciu wspólnoty wśród rezydentów. Budynek jest dostosowany do różnych grup wiekowych i społecznych, pozwalając lokatorom modyfikować i dostosowywać swoje mieszkania do indywidualnych potrzeb. Koncepcja została poszerzona o propozycje wielofunkcyjnych przestrzeni wokół budynku — ścieżek rowerowych i spacerów, miejsc do relaksu i sportu oraz obszarów usługowych, takich jak restauracje i warsztaty.

Możliwości lokalizacji modułów mieszkalnych

możliwości lokalizacji modułów mieszkalnych

© Zuzanna Bućko, Alona Usychenko

przystępne rozwiązanie

Przystępność naszego rozwiązania mieszkaniowego wynika z jego dostosowania do dowolnej działki, w tym zawieszenia pod mostami, co zmniejsza koszty nabycia gruntów. Przestrzenie na parterze przeznaczone do użytku społecznego, które mogą być wynajmowane przez lokalne przedsiębiorstwa, stanowią dodatkowe źródło finansowania. Wydajna dostawa i produkcja prefabrykowanych elementów, w połączeniu z łatwością modyfikowania konstrukcji, przyczyniają się do ekonomicznej dostępności projektu. Możliwość usunięcia modułów i ich wykorzystania gdzie indziej pozwala na całkowite wykorzystanie budynku bez pozostawiania pustych jednostek, minimalizując tym samym dodatkowe wydatki. Nasz projekt to nie tylko odpowiedź na kryzys mieszkaniowy, ale całościowa interwencja miejska, która integruje się z  działaniami rewitalizacyjnymi, promując zrównoważoność, zaangażowanie społeczne oraz ekonomię — przekonują Zuzanna i Alona.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE