Anna Bukowy

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poznaniu (PB Architekci), Göteborgu (Kanozi Arkitekter) i obecnie w Paryżu (Lina Ghotmeh Architecture oraz Ailleurs Studio). Pracę w biurze architektonicznym łączy z nieustannym rozwojem indywidualnym, biorąc udział w konkursach narodowych i międzynarodowych, organizując warsztaty studenckie oraz prezentując projekty na wystawach międzynarodowych.

Architekturę postrzega jako medium szerszej skali wzornictwa przemysłowego oraz materiałoznawstwa. Obecnie zainteresowania naukowe skupiają się na wymiarze społecznym, historycznym i ekologicznym wzornictwa przemysłowego. Poszukiwania koncentrują się na wykorzystaniu wiedzy dotyczących technik historycznych i zestawieniu z nowymi technologiami kreacji materii przy użyciu biomateriałów, materiałów z recyklingu oraz materiałów lokalnych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE